ขั้นตอนการซื้อประกันช่องทางออนไลน์

ขั้นตอนที่ 1

คำนวณเบี้ยประกันภัย และลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่ระบบ

ขั้นตอนที่ 2

กรอกใบคำขอออนไลน์

ขั้นตอนที่ 3

เลือกวิธีการชำระเงิน

ขั้นตอนที่ 4

รอผลอนุมัติ และรับความคุ้มครอง

ขั้นตอนที่ 1

คำนวณเบี้ยประกันภัย
และลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่ระบบ

ขั้นตอนที่ 2

กรอกใบคำขอออนไลน์

ขั้นตอนที่ 3

เลือกวิธีการชำระเงิน

ขั้นตอนที่ 4

รอผลอนุมัติ และรับความคุ้มครอง

คุยกับเรา

พร้อมปรึกษาและวางแผนให้คุณ

ติดต่อสำนักงานใหญ่

23/115-121 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

Call Center 02-777-8888

Fax: 02-777-8899, E-mail: web.csc@bangkoklife.com