เดือนแห่งวันแม่ บอกรักแม่ให้ดังๆ แพ็กเกจแทนรัก

สิงหาคมนี้ สมัคร บีแอลเอ ซีเนียร์ สุขใจ (เพื่อผู้สูงอายุ) คุ้มครองชีวิตและการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุตลอด 24 ชม. ทั่วโลก สมัครวันนี้ - 31 สิงหาคมนี้

สิงหาคมนี้...บอกรัก คนที่รักคุณมากที่สุดด้วย... แพ็กเกจแทนรัก

สมัคร บีแอลเอ ซีเนียร์ สุขใจ (เพื่อผู้สูงอายุ)

 • รับประกันภัยตั้งแต่อายุ 50- 75 ปี
 • ระยะเวลาเอาประกันและระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย ถึงอายุ 90 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันภัย เริ่มต้นตั้งแต่ 100,000 - 400,000 บาท
 • ไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ
 • คุ้มครองการเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยและจากอุบัติเหตุ
 • เลือกชำระเบี้ยประกันภัยเป็นรายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน หรือรายเดือน
 • สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

• บีแอลเอ ซีเนียร์ สุขใจ (เพื่อผู้สูงอายุ) เป็นชื่อทางการตลาด ทั้งนี้แบบประกันที่ระบุ
ในกรมธรรม์ คือ บีแอลเอ เพื่อผู้สูงอาย

รับเพิ่ม พีเอ แทนรัก กรมธรรม์ประกันกลุ่ม*ที่ให้ทั้งความคุ้มครองชีวิต และการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก

 • อายุรับประกัน ตั้งแต่ 1-65 ปี**
 • ระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ปี นับเริ่มจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับ**
 • ทุนประกันชีวิตเท่ากับ 1,000 บาท และทุนประกันอุบัติเหตุเท่ากับทุนประกัน
  ของกรมธรรม์บีแอลเอ ซีเนียร์ สุขใจ (เพื่อผู้สูงอายุ)
 • คุ้มครองกรณีเสียชีวิต รวมทั้งการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุุที่เกิดจากการขับขี่
  หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ การถูกฆาตกรรมและการถูกทำร้ายร่างกาย
  โดยเจตนา

* กรมธรรม์ประกันกลุ่มที่ระบุในกรมธรรม์ คือ สัญญาประกันชีวิตกลุ่ม และ
สัญญาพิเศษเพิ่มอุบัติเหตุกลุ่ม (อบก.4)
** โดยมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ และออกจากโรงพยาบาลแล้ว
*** ระยะเวลาเอาประกันภัยที่ได้รับตามสิทธิพิเศษนี้จะผลบังคับต่อเมื่อกรมธรรม์
บีแอลเอ ซีเนียร์ สุขใจ (เพื่อผู้สูงอายุ) จะต้องมีผลบังคับอยู่ด้วย
• ผู้เอาประกันภัยที่ซื้อ บีแอลเอ ซีเนียร์ สุขใจ (เพื่อผู้สูงอายุ) จะต้องระบุชื่อ ผู้เอาประกันภัย และผู้รับผลประโยชน์ของกรมธรรม์ประกันกลุ่ม พีเอแทนรัก ซีเนียร์ สุขใจ ในแบบฟอร์มที่กำหนด ทั้งนี้หากมิได้ระบุ บริษัทขอกำหนดให้เป็นชื่อเดียวกัน กับแบบประกัน
บีแอลเอ ซีเนียร์ สุขใจ (เพื่อผู้สูงอายุ)
• กรณีที่มีการยกเลิกกรมธรรม์ บีแอลเอ ซีเนียร์ สุขใจ (เพื่อผู้สูงอายุ) บริษัทขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันกลุ่ม พีเอแทนรัก ซีเนียร์ สุขใจ ด้วย

สนใจสมัครแพ็กเกจแทนรัก

ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

ติดต่อตัวแทนประกันชีวิต
และที่ปรึกษาการเงินกรุงเทพประกันชีวิต โทร. 0 2777 8888

ขึ้นด้านบน