hero

ฝ่ายฝึกอบรมตัวแทนและที่ปรึกษาทางการเงิน

แผนอบรมขอรับ/ขอต่อ ใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต

หัวข้อเรื่อง

กรกฎาคม 2563

สิงหาคม 2563 Update : 7/8/63

กันยายน 2563 Update : 21/7/63

แผนอบรมความรู้ของบริษัท

หัวข้อเรื่อง

กรกฎาคม 2563 Update : 21/7/63

สิงหาคม 2563 Update : 7/8/63

กันยายน 2563

แผนอบรมความรู้สำหรับ FA

หัวข้อเรื่อง

กรกฎาคม 2563

สิงหาคม 2563

กันยายน 2563

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม

หัวข้อเรื่อง

ขอรับใบอนุญาตฯ ณ สาขาอุบลราชธานี วันที่ 15 สิงหาคม 2563

ขอรับใบอนุญาตฯ ณ สาขาอุดรธานี วันที่ 15 สิงหาคม 2563

ขอรับใบอนุญาตฯ ณ สาขาภูเก็ต วันที่ 15 สิงหาคม 2563

ขอรับใบอนุญาตฯ ณ สาขานครศรีธรรมราช วันที่ 15 สิงหาคม 2563

ต่ออายุใบอนุญาตฯ ครั้งที่ 2 ณ สาขาอุบลราชธานี วันที่ 16 สิงหาคม 2563

ต่ออายุใบอนุญาตฯ ครั้งที่ 3 ณ สาขาอุดรธานี วันที่ 16 สิงหาคม 2563

ต่ออายุใบอนุญาตฯ ครั้งที่ 3 แบบออนไลน์ เรียนผ่านApplication BlueJeans วันที่ 18 สิงหาคม 2563

ประกาศผลสอบ

หัวข้อเรื่อง
×

ฝากข้อความไว้ให้เราติดต่อกลับ