ตัวแทน


อาชีพของคนมีฝัน

อาชีพตัวแทนประกันชีวิตเป็นอาชีพที่ได้รับการยกย่องและได้รับการยอมรับว่าเป็นอาชีพที่อิสระมีเกียรติ ช่วยหลือสังคม และสามารถสร้าง
รายได้เพิ่มให้กับตนเองได้อย่างเป็นกอบเป็นกำ หากท่านเป็นคนหนึ่งที่มีความมุ่งมั่น อยากจะเข้าร่วมอยู่ในอาชีพที่น่าภาคภูมิใจนี้
กรุณากรอกใบสมัครออนไลน์ หรือนำเอกสารการสมัครตัวแทน มาสมัครด้วยตนเองได้ที่ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่

ผู้ที่จะเข้ามาสู่อาชีพตัวแทนขายประกันชีวิตนั้น มักมีคำถามข้องใจใหญ่ๆ อยู่ 4 ข้อด้วยกัน
  1. งานนี้เป็นงานอะไรกันแน่ ?
  2. โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ ?
  3. ฉันทำได้ไหม ?
  4. บริษัทนี้เป็นอย่างไร ?
งานนี้เป็นงานอะไรกันแน่ ?

คนทั่วไปมักจะมองธุรกิจและวิชาชีพประกันชีวิต เป็นเพียงอาชีพหนึ่งของการเพิ่มพูนรายได้โดยขาดความรู้ความเข้าใจถึงแก่นแท้ของธุรกิจและวิชาชีพอย่างแท้จริง

ธาตุแท้นั้น ถือเป็นธุรกิจและวิชาชีพแขนงหนึ่งที่เรียกว่า อาชีวปฎิญาณ (Professional)เช่นเดียวกับ แพทย์ พยาบาล ครู ซึ่งต้องมีความรู้และใช้ความรู้นั้นไปปฎิบัติงานให้ได้ผลต้องมีจริยธรรมและคุณธรรมสูง

มนุษย์เรา อยู่ได้ด้วยปัจจัย 4 ประการ ได้แก่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค การจะได้มาซึ่งปัจจัย 4 เราจึงต้องมีรายได้ แต่เราก็จะพบว่ามีปัจจัยบางอย่างที่ทำให้เราขาดรายได้ เช่น การไร้งาน ความตาย หน้าที่ของนักขายประกันชีวิตนั้นคือ ต้องค้นหาความต้องการต่างๆ และสร้างกองทุนขึ้น เพื่อแก้ปัญหาให้แก่เพื่อนมนุษย์ เพื่อไม่ต้องอยู่อย่างยากลำบากเมื่อภัยมาถึง

งานนี้เป็นอาชีพแห่งศรัทธา งานสังคมสงเคราะห์ที่สร้างบุญสร้างกุศลของนักวิชาชีพ ที่ออกไปจัดสรรรายได้ในปัจจุบันให้กับเพื่อนมนุษย์เพื่อเป็นรายได้ในอนาคต อีกทั้งเป็นการระดมทุนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศชาติตามนโยบายของรัฐบาล

โอกาสในความสุขใจ

นักขายประกันชีวิต เป็นอาชีพที่ช่วยให้เพื่อนมนุษย์ได้เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว รู้จักจัดสรรเงินเพื่อปลดเปลื้องภาระและมีความกตัญญูต่อบิดามารดา สร้างความมั่นคงและสร้างมรดกให้ลูกหลาน

โอกาสในการสร้างรายได้และตกสู่ทายาท

นักขายประกันชีวิต เป็นอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ไม่จำกัด ซึ่งเปรียบเสมือนเจ้าของกิจการ ยิ่งทำมาก ก็ได้มาก และเป็นรายได้ที่เพิ่มพูนต่อเนื่องตราบเท่าที่ยังคงอยู่ในอาชีพและสามารถส่งมอบรายได้ที่สร้างมา เป็นมรดกตกทอดสู่ทายาท เพื่อสร้างความมั่นคงตลอดไป

เอกสารสมัครตัวแทนประกันชีวิต

หากท่านเป็นคนหนึ่งที่มีความมุ่งมั่น อยากจะเข้าร่วมอยู่ในอาชีพที่น่าภาคภูมิใจนี้ ท่านสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ส่วนสัญญาตัวแทน โทร. 02-777-8000 กด 1 หรือ โทร. 02-777-8570 หรือกรอกใบสมัครด้วยตนเองที่ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ที่สำนักงานใหญ่และสาขาทั่วประเทศ พร้อมเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้

  1. ใบสมัครสอบเป็นตัวแทนประกันชีวิต
  2. สำเนาบัตรประชาชน
×

ฝากข้อความไว้ให้เราติดต่อกลับ