กรุงเทพ 200

เริ่มต้นชีวิตด้วยการออมเงินสบายๆ เพียง 500 บาท/เดือน พร้อมเบี้ยประกันคงที่ตลอดสัญญา ไม่ว่าจะอยู่ในช่วงชีวิตใด ก็มั่นใจว่าจะได้รับความคุ้มครองที่แน่นอน

กรุงเทพ 200
กรุงเทพ 200
กรณีมีชีวิตอยู่ กรณีเสียชีวิต
  • ในวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 1 - 6 รับปีละ 1.00%
  • ในวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 7 - 12 รับปีละ 1.50%
  • ในวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 13 - 18 รับปีละ 1.75%
  • ในวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 19 - 25 รับปีละ 2.00%
  • ในวันครบกำหนดสัญญา รับ 200%

(% ของจำนวนเงินเอาประกัน)

  • ในวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 1 - 6 รับปีละ 100%
  • ในวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 7 - 12 รับปีละ 150%
  • ในวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 13 - 18 รับปีละ 175%
  • ในวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 19 - 25 รับปีละ 200%

(% ของจำนวนเงินเอาประกัน)

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อตัวแทนประกันชีวิต หรือที่ปรึกษาการเงินทั่วประเทศ

×

ฝากข้อความไว้ให้เราติดต่อกลับ