การตรวจสอบภายใน

print
 
การตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบ

นายสุนทร อรุณานนท์ชัย

ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายสุนทร อรุณานนท์ชัย

รศ.ดำรงค์ ทวีแสงสกุลไทย

กรรมการตรวจสอบ

รศ. ดำรงค์ ทวีแสงสกุลไทย

นายประพันธ์ อัศวอารี

กรรมการตรวจสอบ

นายประพันธ์ อัศวอารี