สังคม BLA

print
​​
สังคม BLA

ร่วมงานกับเรา

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทประกันชีวิตและสถาบันการเงินชั้นนำที่มุ่งเน้นความมั่นคง
และมีความเป็นเลิศในการบริการ โดยมีระบบจัดการจัดจำหน่ายและระบบจัดการที่มีคุณภาพและยึดมั่นในจรรยาบรรณ สำหรับคุณ
ที่กำลังมองหางานที่มีรายได้ที่แน่นอน ความมั่นคง และความก้าวหน้าในชีวิต ร่วมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ กรุงเทพประกันชีวิต

สมัครฝึกงาน กรุงเทพประกันชีวิต

​​
รายละเอียดโครงการ / ใบสมัคร

Download รายละเอียดโครงการ นักศึกษาฝึกงาน ปี2562

Download ใบสมัครโครงการ นักศึกษาฝึกงาน ปี2562