ความรู้เกี่ยวกับการเงิน

print
 1. ชีวิตที่มีความสุข...เกิดขึ้นได้อย่างไร

  เราได้ยินเสมอว่าทุกอย่างอยู่ที่ใจ เมื่อใจเป็นสุข เราก็มีความสุข เมื่อกายเป็นสุข สุขภาพดี ทำให้ใจเป็นสุขด้วย

 2. งานของเราคือการสร้างความสุข

  ให้ญาติมิตร และเพื่อนในชุมชน ความสุขจากการที่ได้วางแผนในชีวิต ได้รู้ว่าตนเองควรทำอะไร เพื่ออะไร เพราะอะไร

 3. คุณได้ “วางแผนการเงิน” ให้ตนเองและครอบครัวหรือยัง?

  คนเรามักจัดการสิ่งต่างๆ ให้เข้ากับสไตล์การใช้ชีวิตของตน เช่น เสื้อผ้า อาหาร งานอดิเรก ฯลฯ แต่ส่วนใหญ่เรามักจะลืมสิ่งสำคัญที่ยาวไกลกว่านั้น นั่นคือ ชีวิตของเราทั้งระบบ....

 4. ทำไมต้องวางแผนการเงิน ?

  คนไทยมีอายุยืน อายุเฉลี่ยเพิ่มจาก 68.5 ปี ในปี พ.ศ. 2543 เป็น 73.8 ปี ในปี พ.ศ. 2555 (Sources : CIA world fact book) การแข่งขันทางธุรกิจมี มากขึ้น การสร้างรายได้ยากขึ้น การจ้างงานไม่แน่นอน…

 5. การวางแผนทางการเงิน “อย่างรอบด้าน” คืออะไร ?

  หมายถึง การวางแผนการเงินสำหรับตนเองและครอบครัว ซึ่งต้องพิจารณา ควบคู่กันทั้งการสร้างฐานะและการสร้างหลักประกันในปัจจุบันและอนาคต โดยตระหนักถึงความเสี่ยงอย่างไม่ประมาท

 6. การวางแผนทางการเงินอย่างรอบด้านทำได้อย่างไร ? เริ่มกันอย่างไร ?

  ริ่มจากทำความเข้าใจให้ชัดเจนว่าตัวเองและครอบครัวมีรายได้และ รายจ่ายอย่างไรมีภาระในปัจจุบันและอนาคตอะไรบ้าง มีความเสี่ยงอะไรบ้าง เรื่องนี้ฟังดูธรรมดา แต่ไม่ง่ายนัก เรามักจะวิเคราะห์เรื่องของตัวเองไม่ค่อยได้

 7. “เป้าหมายชีวิต” ของขวัญที่ดีที่สุด … สำหรับตัวเอง

  ...เรามักจะนึกถึงของขวัญสำหรับคนที่เรารักและนับถือ และอวยพรให้ใคร ต่อใครในโอกาสต่างๆ เสมอ สำหรับตัวเองล่ะ... เรามอบคำอวยพรและของขวัญให้ ชีวิตของเราบ้างไหม ?

 8. วางแผนการเงิน...ก้าวแรก

  ชีวิตเรา สำคัญสำหรับใคร ? ความมั่นคงของสมาชิกในครอบครัว รวมทั้งตัวเราเอง ในปัจจุบัน และอนาคต สำคัญไหม ?

 9. คำถาม...ด้วยความรัก สำหรับ “ครอบครัว”

  ตลอดปี..เราให้เวลาส่วนใหญ่กับการทำงาน ใน ช่วงวันหยุดพักผ่อนจากการทำงานประจำนี้ พอ จะมีเวลา เป็นโอกาสที่เราจะคิดเรื่องที่เราไม่ค่อย ได้นึกถึง ถามคำถาม...เพื่อหาคำตอบ

 10. ชีวิตควรมีหลักประกันอะไรบ้าง ?

  "ชีวิตยังไม่สิ้นก็ต้องดิ้นกันต่อไป" "ความไม่แน่นอนคือความแน่นอน" "คนทุกคนเกิด มาเพื่อใครบางคน" ประโยคเหล่านี้โดนใจคุณบ้างไหม? หากโดนใจ เรามาร่วมหา คำตอบไปพร้อมกันดีกว่าครับ ว่าท่ามกลางความไม่แน่นอนและภาระทั้งปวง ชีวิต ควรมีหลักประกันอะไรบ้าง ?