การนำเสนอข้อมูล

print

สรุปภาพรวมธุรกิจของบริษัท

หัวข้อเรื่อง

สรุปภาพรวมธุรกิจของบริษัท 2558

ผลประกอบการของบริษัท

หัวข้อเรื่อง

Knowledge Sharing Quarter 3/2017: IFRS 9

Knowledge Sharing Quarter 1/2016: Introduction to EV

Knowledge Sharing Quarter 4/2015: RBC 1&2

Knowledge Sharing Quarter 3/2015: Pricing in a nutshell

Knowledge Sharing Quarter 2/2015: Reserve calculation

การประชุมนักวิเคราะห์ Q4/2561

การประชุมนักวิเคราะห์ Q3/2561

การประชุมนักวิเคราะห์ Q2/2561

การประชุมนักวิเคราะห์ Q1/2561

การประชุมนักวิเคราะห์ Q4/2560

การประชุมนักวิเคราะห์ Q3/2560

การประชุมนักวิเคราะห์ Q2/2560

การประชุมนักวิเคราะห์ Q1/2560

การประชุมนักวิเคราะห์ Q4/2559

การประชุมนักวิเคราะห์ Q3/2559

การประชุมนักวิเคราะห์ Q2/2559

การประชุมนักวิเคราะห์ Q1/2559

การประชุมนักวิเคราะห์ Q4/2558

การประชุมนักวิเคราะห์ Q3/2558

การประชุมนักวิเคราะห์ Q1/2558

การประชุมนักวิเคราะห์ Q2/2558

การประชุมนักวิเคราะห์ Q4/2557

การประชุมนักวิเคราะห์ Q3/2557

การประชุมนักวิเคราะห์ Q2/2557

การประชุมนักวิเคราะห์ Q1/2557

การประชุมนักวิเคราะห์ Q4/2556

การประชุมนักวิเคราะห์ Q3/2556

การประชุมนักวิเคราะห์ Q2/2556

การประชุมนักวิเคราะห์ Q1/2556

การประชุมนักวิเคราะห์ Q4/2555

การประชุมนักวิเคราะห์ Q3/2555

การประชุมนักวิเคราะห์ Q2/2555

การประชุมนักวิเคราะห์ Q1/2555

การประชุมนักวิเคราะห์ Q4/2554

การประชุมนักวิเคราะห์ Q3/2554

การประชุมนักวิเคราะห์ Q2/2554

การประชุมนักวิเคราะห์ Q1/2554

การประชุมนักวิเคราะห์ Q4/2553

การประชุมนักวิเคราะห์ Q3/2553

การประชุมนักวิเคราะห์ Q2/2553

การประชุมนักวิเคราะห์ Q1/2553