ข้อมูลอุตสาหกรรม

print

รายงานสถิติประกันชีวิตรายใหม่

ที่มา สมาคมประกันชีวิตไทย

www.tlaa.org

2560

2559

2558

2557

2556

2555

2554

2553

2552

2551

2550

2549

สถิติธุรกิจประกันชีวิต

ที่มา สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

www.oic.or.th

2558

2556

2555

2554

2553

2552

2551

2550