แผนการออมและลงทุน

print
​​​​​
แผนคุ้มครองรายได้

ในช่วงชีวิตของคนเรา การสร้างความมั่นคงทางการเงิน ต้องสร้างทั้งหลักประกันควบคู่กับการสร้างฐานะ การออมและการลงทุนมีหลายประเภท มีทั้งการออมในระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว รวมถึงการลงทุนก็มีทั้งที่มีความเสี่ยง และไม่มีความเสี่ยง ขึ้นอยู่กับเป้าหมายการใช้ชีวิตที่วางไว้ กรุงเทพประกันชีวิตจึงได้พัฒนาแผนการออมแบบสะสมทรัพย์ที่ควบคู่การให้ความคุ้มครอง พร้อมสร้างความมั่นใจ ด้วยผลตอบแทนที่มั่นคงกับคุณ