แผนคุ้มครองสุขภาพ

print
​​​
แผนคุ้มครองรายได้

เมื่อคุณหรือสมาชิกในครอบครัวต้องประสบกับโรคภัยไข้เจ็บ สิ่งที่ตามมาคือค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้เตรียมรับมือไว้ก่อน แผนคุ้มครองสุขภาพจากกรุงเทพประกันชีวิต ช่วยให้คุณรับมือกับความเสี่ยง พร้อมช่วยดูแลเรื่องสุขภาพ คุ้มครองโรคร้ายแรง รวมถึงช่วยลดภาระค่าห้อง ค่ารักษาพยาบาล ให้เงินชดเชยรายได้ในยามที่ต้องรักษาตัว ให้คุณสบายใจ ไม่ต้องกังวลว่าค่ารักษาจะไปรบกวนรายได้หรือเงินออมของคุณ