แผนคุ้มครองอุบัติเหตุ

print
​​​​
แผนคุ้มครองรายได้

อุบัติเหตุ คือ สิ่งที่เกิดขึ้นได้โดยไม่คาดคิด เมื่อเกิดขึ้นแล้ว ย่อมส่งผลกระทบต่อตัวเองและครอบครัวอย่างแน่นอน กรุงเทพประกันชีวิต ขอเสนอแผนคุ้มครองอุบัติเหตุ คุ้มครองการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ รวมถึงชดเชยเงินที่เกิดจากการรักษาตัว ให้คุณอุ่นใจทุกที่ ตลอด 24 ชม. ทั่วโลก