โรงพยาบาล

โรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร์และสุขุมวิท

ฉีดวัคซีนไข้เลือดออก ชนิดใหม่ (2เข็ม) Mom&Kids - สำหรับผู้รับบริการอายุ 4 - 15 ปี ราคาพิเศษ 4,700 บาท จากราคาปกติ 6,050 บาท - สำหรับผู้รับบริการอายุ 16 - 60 ปี ราคาพิเศษ 4,500 บาท จากราคาปกติ 6,050 บาท