ข้อมูลการโอนเงิน

กรุงเทพประกันชีวิตและตาวิเศษ
ขอขอบพระคุณท่านที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ในการมอบสิ่งดีๆ ให้กับโลก