ฉลองครบรอบ 70 ปี กรุงเทพประกันชีวิตตอบรับนโยบายภาครัฐ สนับสนุนให้คนไทยก้าวสู่สังคม ไร้เงินสดอย่างมั่นใจ พร้อมลดการใช้ทรัพยากร ด้วยการทำธุรกรรมผ่านระบบดิจิทัลที่ปลอดภัย ลดการสัมผัส โดยเฉพาะในสถานการณ์ COVID-19

ขอชวนลูกค้าทุกท่านมาร่วมแคมเปญสุดพิเศษ “70 ปี กรุงเทพประกันชีวิต ร่วมลด...ได้ลุ้น” เพียงทำธุรกรรมผ่านระบบออนไลน์ที่ร่วมรายการ ก็สามารถรับสิทธิ์ลุ้นรางวัลมูลค่ารวมกว่า 3.8 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 771 รางวัล

ระยะเวลาแคมเปญ

1 กันยายน 2564 - 15 สิงหาคม 2565

ของรางวัล

 • รางวัลที่ 1 รถยนต์ Toyota Corolla Cross รุ่น Hybrid Premium Safety สี Metal Stream Metallic จำนวน 1 รางวัล
 • รางวัลที่ 2 iPad Air สีเงิน ขนาด 256 GB รองรับการเชื่อมต่อทั้งระบบ Cellular และ Wi-Fi จำนวน 70 รางวัล
 • รางวัลที่ 3 Lotus’s Gift Card มูลค่า 1,000 บาท จำนวน 700 รางวัล

รวมของรางวัลทั้งหมดจำนวน 771 รางวัล

เงื่อนไขการรับสิทธิ์

รายละเอียดการดำเนินการ จำนวนสิทธิ์ที่ได้รับในการชิงโชค
สมัครขอรับใบเสร็จรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) พร้อมชำระเบี้ย ประกันภัยผ่านแอปพลิเคชัน BLA Happy Life / ระบบบริการลูกค้า (Smart Customer) บนเว็บไซต์ของบริษัท / ไลน์ออฟฟิเชียลของบริษัท @BangkokLifeAssurance 1 สิทธิ์ / 1 กรมธรรม์
สมัครทำประกันภัยโดยขอรับกรมธรรม์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Policy) และยินยอมให้บริษัทหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติสำหรับการชำระเบี้ยประกันปีแรก 2 สิทธิ์ / 1 กรมธรรม์
ขอรับกรมธรรม์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Policy) และดาวน์โหลดพร้อมลงทะเบียนใช้งานแอปพลิเคชัน BLA Happy Life 1 สิทธิ์ / 1 กรมธรรม์
แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลกรมธรรม์ผ่านแอปพลิเคชัน BLA Happy Life
(ชื่อ - สกุลผู้เอาประกัน / ลายมือชื่อผู้เอาประกัน / วัน เดือน ปีเกิด ผู้เอาประกัน / ที่อยู่ผู้เอาประกัน / เบอร์โทรศัพท์ / อีเมล / บัญชีโอนเงินผลประโยชน์)
1 สิทธิ์ / 1 ครั้ง (สูงสุด 1 สิทธิ์)
แจ้งเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนผ่านแอปพลิเคชัน BLA Happy Life 1 สิทธิ์ / 1 ครั้ง
ทำรายการขอกู้ยืมเงินตามกรมธรรม์ผ่านแอปพลิเคชัน BLA Happy Life 1 สิทธิ์ / 1 กรมธรรม์
สมัครขอรับเอกสารที่บริษัทออกให้ทุกประเภทในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์แทนการจัดส่งทางไปรษณีย์ 1 สิทธิ์ / 1 กรมธรรม์

หมายเหตุ:

 • การชำระด้วยบัตรเครดิตไม่ร่วมรายการทุกประเภท
 • การชำระเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์ซึ่งกำหนดให้มีการชำระเบี้ยประกันเป็นรายเดือนไม่ร่วมรายการทุกประเภท
 • การชำระเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ และการชำระคืนเงินกู้ยืมตามกรมธรรม์จะไม่ได้รับสิทธิในการเข้าร่วมแจกจ่ายสิ่งของรางวัล

วิธีการเข้าร่วมรายการ

ผู้ร่วมรายการเป็นบุคคลทั่วไปที่ทำการสมัครทำธุรกรรมผ่านช่องทางออนไลน์ที่บริษัทกำหนด ได้แก่ แอปพลิเคชัน BLA Happy Life ระบบบริการออนไลน์ (Smart Customer) และ Line Official @BangkokLifeAssurance

กำหนดการจับรางวัลและประกาศผล

กำหนดจับรางวัลวันที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. โดยบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการขออนุญาตและจับรางวัล ณ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1415 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร โดยจะมีตัวแทนของหน่วยงานราชการมาเป็นสักขีพยานในการ จับรางวัล และประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลในวันที่ 29 สิงหาคม 2565 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.bangkoklife.com ช่องทางออนไลน์ แอปพลิเคชัน BLA Happy Life, ระบบบริการออนไลน์ Smart Customer, Line Official @BangkokLifeAssurance โดยประกาศเลขที่กรมธรรม์ และชื่อ/สกุลของลูกค้าที่ได้รับรางวัล

การรับรางวัล

 • เริ่มรายการตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2565
 • ในการจับชิ้นส่วนหากปรากฏชื่อผู้โชคดีแล้วจะต้องรับรางวัลตามที่กำหนดไว้ รางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้ รวมทั้งไม่มีการจ่ายเงินเป็นส่วนประกอบแต่อย่างใด
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาท ขึ้นไป จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล ตามกรมสรรพากรกำหนด
 • สำหรับรางวัลรถยนต์ Toyota Corolla Cross ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะเป็นผู้รับผิดชอบค่ามัดจำป้ายแดง ชำระค่าภาษีและค่าธรรมเนียมการโอนทั้งหมด โดยบริษัทจะแจ้งเวลาและสถานที่ในการรับรางวัลอีกครั้ง
 • สำหรับรางวัล iPad Air สีเงิน ขนาด 256GB รองรับการเชื่อมต่อทั้งระบบ Cellular และ Wi-Fi ไม่รวมอุปกรณ์เสริมทุกประเภท โดยบริษัทจะแจ้งเวลาและสถานที่ในการรับรางวัลอีกครั้ง
 • สำหรับรางวัล Lotus’s Gift Card บริษัทจะจัดส่งให้แก่ผู้โชคดีทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังที่อยู่ปัจจุบันที่ให้ไว้ในกรมธรรม์
 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
 • พนักงาน ตัวแทนประกันชีวิต นายหน้าประกันชีวิต ของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และคณะกรรมการดำเนินงานพร้อมครอบครัวไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้
 • กติกาการตัดสิน บริษัทจะทำการพิมพ์ชื่อ - ชื่อสกุล และหมายเลขกรมธรรม์ของผู้ร่วมรายการทุกคนลงบนกระดาษแล้วตัดเป็นชิ้นส่วนแต่ละคน แล้วนำมาใส่ในภาชนะที่มองเห็นได้ชัดเจนแล้วใช้วิธีคลุกเคล้าชิ้นส่วนทั้งหมดให้ทั่วกันแล้วโยนขึ้นบนอากาศ เชิญแขกผู้มีเกียรติ ทรงคุณวุฒิที่น่าเชื่อถือ จับชิ้นส่วนต่อหน้าคณะกรรมการและสักขีพยานเพื่อให้ได้รับรางวัลตามที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งอ่านรายชื่อผู้โชคดีทันทีเพื่อให้ทุก ๆ ท่านที่มาร่วมงานทราบโดยทั่วกัน
 • จะประกาศรายชื่อผู้โชคดีผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.bangkoklife.com และช่องทางออนไลน์ของบริษัท อาทิเช่น แอปพลิเคชัน BLA Happy Life, ระบบบริการออนไลน์ Smart Customer, Line Official @BangkokLifeAssurance ในวันที่ 29 สิงหาคม 2565
 • กรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีสิทธิเข้าร่วมจับรางวัลจะต้องมีผลบังคับ ณ วันที่จับรางวัล
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องมีคุณสมบัติตามที่บริษัทกำหนดจนถึงวันที่จับรางวัล
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ และต้องมารับรางวัลด้วยตนเองเท่านั้น
 • กรณีที่ผู้โชคดีได้รับรางวัลมากกว่า 1 รางวัล บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลที่มีมูลค่าสูงสุดเพียง 1 รางวัล / ท่าน (อ้างอิงตามเลขประจำตัวประชาชนหรือเลขที่หนังสือเดินทาง)
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลที่ 1 และรางวัลที่ 2 ในกรณีที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี บริบูรณ์ จะต้องนำสูติบัตรฉบับจริงและสำเนารับรองความถูกต้องจำนวน 1 ฉบับ มาแสดงโดยมาพร้อมกับ บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง (บิดา มารดา หรือผู้ปกครองจะต้องนำบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านฉบับจริงและสำเนารับรองความถูกต้องจำนวน 1 ฉบับ มาแสดงด้วย)
 • ผู้โชคดีที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิการรับรางวัลดังกล่าวให้กับผู้อื่นได้ และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงของรางวัลเป็นเงินสดได้
 • เงื่อนไขการรับรางวัลเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด กรณีมีข้อโต้แย้งให้ถือการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุดทุกกรณี
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่บริษัทตรวจสอบพบว่ามีการกระทำใด ๆ ที่เข้าข่ายทุจริตหรือผิดวัตถุประสงค์ของรายการ
 • บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหาย หรือการถูกโจรกรรมข้อมูลของผู้ร่วมรายการอันเนื่องจาก ปัญหาของระบบเทคนิค หรือการกระทำของบุคคลที่สาม
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะได้รับการติดต่อจากบริษัทจำนวน 3 ครั้ง หากไม่สามารถติดต่อได้ หรือไม่ส่งเอกสารยืนยันการรับรางวัลภายใน 30 วันนับแต่วันที่ประกาศรางวัล ถือว่าสละสิทธิ์
 • ผู้เข้าร่วมรายการได้ทำความเข้าใจหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของรายการเรียบร้อยแล้ว และยินยอมที่จะปฎิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ระบุข้างต้นทุกประการ
 • ใบอนุญาตเลขที่ 1438/2564 ออกให้ ณ วันที่ กรมการปกครอง ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2564

* เงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนด