ประกันสุขภาพจากกรุงเทพประกันชีวิต

health-insurance-logo

ประกันสุขภาพจากกรุงเทพประกันชีวิต พร้อมใส่ใจให้ทุกคนรู้สึกดี

ออกไปใช้ชีวิตในทุก ๆ วันได้อย่างสบายใจ ไม่ต้องกังวล ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร เราก็พร้อมอยู่เคียงข้าง ดูแลคุณทุกช่วงเวลา คุ้มครองในยามเจ็บป่วยและมอบบริการด้านสุขภาพ Health Ecosystem ที่ครบวงจร เพื่อให้คุณพร้อมเดินหน้าสู่เป้าหมายที่ต้องการ และเก็บเกี่ยวความสุขได้อย่างเต็มที่ในทุกก้าวของชีวิต

กรุงเทพประกันชีวิต พร้อมใส่ใจให้คุณรู้สึกดี ด้วยหลากหลายทางเลือกของประกันสุขภาพ

คำถามที่พบบ่อย

ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน (Standard Single Patient Room) หมายถึง ห้องพักเดี่ยวระดับเบื้องต้นของโรงพยาบาลแต่ละแห่ง ซึ่งความคุ้มครองในส่วนนี้ ครอบคลุมค่าห้องและค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาลกรณีผู้ป่วยใน สำหรับห้องพักเดี่ยวระดับเริ่มต้นของโรงพยาบาลที่เข้ารับการรักษา

ช่วยให้ผู้เอาประกันภัยสบายใจมากกว่า เทียบกับความคุ้มครองแบบค่าห้องสูงสุดตามตาราง ซึ่งอาจต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินจากความคุ้มครองที่ระบุในกรมธรรม์

สามารถดูค่าใช้จ่ายค่าห้องพักเดี่ยวมาตรฐานของแต่ละโรงพยาบาลได้ ที่นี่

แม้ว่ากรมธรรม์ที่มีให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุมห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน ลูกค้ายังคงสามารถเลือกเข้าพักในห้องพักที่มีราคาสูงหรือต่ำกว่าได้ โดยบริษัทจะรับผิดชอบค่าห้องพักไม่เกินความคุ้มครองที่กำหนด และผู้เอาประกันภัยจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกินที่เกิดขึ้นเอง จึงสามารถเลือกห้องพักได้ตามที่ต้องการ

แบบประกันสุขภาพ เพรสทีจ เฮลธ์ สามารถเลือกพื้นที่ได้ตามแผนความคุ้มครองที่ลูกค้าต้องการ ทั้งภายในประเทศไทยและต่างประเทศ สำหรับกรมธรรม์ที่คุ้มครองพื้นที่นอกประเทศไทยด้วย เมื่อผู้เอาประกันภัยประสบปัญหาเจ็บป่วยระหว่างอยู่นอกประเทศไทย สามารถเข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลในพื้นที่ โดยกรุงเทพประกันชีวิตได้ทำสัญญากับผู้ให้บริการประสานงานในโรงพยาบาลต่างประเทศเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เอาประกัน

ผู้เอาประกันภัยสามารถโทรแจ้งกรุงเทพประกันชีวิต เพื่อประสานงานสำรองเงินค้ำประกันการเข้ารักษาพยาบาลแต่ละครั้ง และเมื่อผู้เอาประกันภัยหายป่วยออกจากโรงพยาบาล ผู้ประสานงานจะดำเนินการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากกรุงเทพประกันชีวิต ผู้เอาประกันภัยจึงไม่ต้องสำรองค่าใช้จ่ายเมื่อเข้าพักรักษาในโรงพยาบาลที่ผู้ประสานงานให้บริการ และได้รับบริการที่ดีเฉกเช่นเดียวกับการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเครือข่ายในประเทศไทย

ความรับผิดส่วนแรก (Deductible) หมายถึง ค่าใช้จ่ายส่วนแรกของการรักษาพยาบาลที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับภาระตามข้อตกลงของสัญญาประกันภัย หรือใช้สิทธิเบิกกับสวัสดิการด้านสุขภาพจากองค์กร หรือประกันสุขภาพอื่น โดยค่าใช้จ่ายที่เกินจากส่วนแรกนี้ ประกันสุขภาพแบบมีความรับผิดส่วนแรกจะให้ความคุ้มครอง

เหมาะกับผู้ที่มีสวัสดิการสุขภาพอยู่แล้ว และต้องการเพิ่มวงเงินความคุ้มครองเพื่อให้สามารถเข้ารับการรักษาที่มีค่าใช้จ่ายสูงขึ้น ซึ่งข้อดีของประกันสุขภาพแบบมีความรับผิดส่วนแรก คือ เบี้ยประกันสุขภาพที่ต่ำ จึงไม่เป็นภาระมากนัก ผู้เอาประกันภัยที่สามารถเลือกรับภาระส่วนแรกมักเป็นผู้ที่อยู่ในวัยที่มีสุขภาพดีและไม่ค่อยเจ็บป่วย เบี้ยประกันภัยที่ต่ำลงจึงอาจคุ้มค่าเมื่อจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาการเจ็บป่วยทั่วไป

ตัวอย่างเปรียบเทียบ แบบประกันบีแอลเอ แฮปปี้ เฮลธ์ แผน 2 ที่คุ้มครองสูงสุด 1 ล้านบาท สำหรับเพศชายอายุ 30 ปี ที่ไม่มีความคุ้มครองส่วนแรก เบี้ยประกันสุขภาพจะอยู่ที่ 15,028 บาท แต่หากเลือกแบบมีความรับผิดส่วนแรกเป็นเงิน 30,000 บาท เบี้ยสุขภาพจะลดลงเหลือเพียง 8,696 บาท เป็นต้น

ความคุ้มครองแบบเหมาจ่ายมักเป็นการกำหนดจำนวนเงินสูงสุดของการรักษาพยาบาลครั้งนั้น ๆ โดยไม่ได้แยกวงเงินสูงสุดสำหรับค่ารักษาแต่ละหมวด ผู้เอาประกันจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกินเฉพาะเมื่อค่ารักษารวมสูงกว่าวงเงินความคุ้มครองของตนเอง

ขณะที่ความคุ้มครองแบบแยกค่าใช้จ่ายจะเป็นการกำหนดระดับความคุ้มครองแยกตามประเภทของการรักษาพยาบาล และอาจมีการกำหนดจำนวนเงินรวมสูงสุดของการรักษาพยาบาลครั้งนั้น ๆ ได้ด้วย ประกันสุขภาพแบบแยกค่าใช้จ่ายจึงมักมีเบี้ยประกันที่ต่ำกว่าแบบเหมาจ่าย แต่ผู้เอาประกันมีโอกาสที่ต้องรับภาระส่วนเงินของค่าใช้จ่ายแต่ละประเภท แม้วงเงินรวมจะไม่เกินวงเงินความคุ้มครอง

ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน (ประกันสุขภาพและประกันโรคร้ายแรงนั้นแตกต่างกันทั้งในด้านของความคุ้มครอง และการจ่ายผลประโยชน์ต่าง ๆ ดังนี้

ประกันสุขภาพ ประกันโรคร้ายแรง
ความคุ้มครอง ค่ารักษาพยาบาลทั้งโรคทั่วไป และโรคร้ายแรง ตามแผนความคุ้มครองที่เลือกซื้อ เงินก้อนกรณีตรวจพบเจอโรคร้ายแรง
การจ่ายผลประโยชน์ ค่ารักษาพยาบาลตามจริง เช่น ค่าห้อง ค่ารักษาพยาบาล ค่าผ่าตัด ค่ายา ไม่เกินความคุ้มครองของผลประโยชน์ในกรมธรรม์ รับเงินก้อน กรณีตรวจพบโรคร้ายแรงตามโรคที่คุ้มครองตามกรมธรรม์
จุดประสงค์ในการทำประกัน ต้องการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการรักษาพยาบาล เนื่องจากค่ารักษาพยาบาลสูงขึ้นเรื่อย ๆ รวมถึงเทคโนโลยีทางการแพทย์มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และยังเป็นการป้องกันความเสี่ยงทางการเงินอีกด้วย หากเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงนั้นจะมีค่าใช้จ่ายที่ตามมาค่อนข้างมาก และรวมถึงโอกาสในการสูญเสียรายได้ การทำประกันโรคร้ายแรงจึงช่วยในเรื่องค่ารักษาพยาบาลส่วนเกิน และ ชดเชยรายได้ที่เสียไป รวมถึงรายจ่ายอื่น ๆ ที่เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย
เหมาะกับใคร? ต้องการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการรักษาพยาบาล ต้องการรับการรักษาที่ดีเข้าถึงเทคโนโลยีการแพทย์ใหม่ซึ่งทำให้มีค่าใช้จ่ายสูงขึ้น และต้องการลดหย่อนภาษี ต้องการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายกรณีเป็นโรคร้ายแรง โดยสามารถนำเงินก้อนมาใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้ เพื่อเป็นทุนสำรองกรณีขาดรายได้ หรือเกิดค่ารักษาพยาบาลส่วนเกิน และต้องการลดหย่อนภาษี

ปัจจุบันประกันสุขภาพและประกันโรคร้ายแรง ได้ถูกพัฒนาให้มีความหลากหลายและแตกต่างตามความต้องการในการสร้างความคุ้มครองที่เหมาะสม ประกันสุขภาพสามารถรองรับการรักษาโรคร้ายแรงได้เช่นกัน แต่การรักษาโรคร้ายแรงมักจะมีค่าใช้จ่ายที่สูง จึงมีโอกาสที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกินจากความคุ้มครองที่กำหนดในกรมธรรม์ หากแผนความคุ้มครองที่มี ให้วงเงินค่ารักษาที่ไม่สูงมาก

ดังนั้นการมีประกันโรคร้ายแรง ควบคู่กับประกันสุขภาพ นอกจากจะช่วยให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุมมากขึ้นแล้ว เงินผลประโยชน์ของประกันโรคร้ายแรง ยังสามารถใช้ทดแทนรายได้ที่ขาดหายไปจากการเจ็บป่วยที่ต้องใช้เวลาพักฟื้นเป็นเวลานานจนกระทบรายได้ที่ขาดหายไป รวมทั้งใช้ในการรักษาพยาบาลต่อเนื่องซึ่งประกันสุขภาพที่มีไม่ครอบคลุม

  1. หมดกังวลเรื่องเงินเก็บหายไปกับค่ารักษา แม้ว่าการเจ็บป่วยที่ไม่คาดฝันอาจนำไปสู่ภาวะสุขภาพแย่ลงแต่อีกสิ่งที่ตามมานั่นคือค่าใช้จ่าย การซื้อกรมธรรม์ประกันสุขภาพที่เหมาะสมจะช่วยให้คุณจัดการค่ารักษาพยาบาลได้โดยไม่ต้องเสียเงินออม นอกจากนี้ การประกันสุขภาพยังช่วยให้คุณได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ซึ่งจะช่วยเพิ่มเงินออมของคุณได้อีกด้วย
  2. ค่ารักษาพยาบาลมีแนวโน้มสูงขึ้น แนวโน้มค่ารักษาพยาบาลในประเทศไทยมีอัตราเงินเฟ้อค่ารักษาพยาบาล เพิ่งสูงขึ้นประมาณ 9% ต่อปี ก็อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางการเงิน เพราะอัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนของมนุษย์เงินเดือน อาจเพิ่มขึ้นน้อยกว่าค่ารักษา รวมไปถึงสวัสดิการที่บริษัทมีให้ก็ไม่ได้ปรับเพิ่มขึ้นทุกปี การซื้อประกันสุขภาพในแผนที่เหมาะสมต้องการคาดการณ์ว่าเพียงพอในอนาคตหรือไม่
  3. สวัสดิการที่มีอยู่อาจจะไม่เพียงพอ สำหรับพนักงานประจำทุกคน ก็คงมีสวัสดิการประกันสังคม อยู่แล้วแต่ สวัสดิการเหล่านั้นเข้า เป็นการคุ้มครองพื้นฐานเท่านั้น หากต้องการรักษาที่นอกเหนือเงื่อนไขจะต้องจ่ายค่ารักษาเอง หากคุณมีการตัดสินใจซื้อประกันสุขภาพแล้ว หลายคนเกิดความสงสัยว่ายังจะได้รับความคุ้มครองจากสิทธิประกันสังคมหรือไม่ บอกเลยว่าคุณยังสามารถใช้สิทธิรักษาพยาบาลประกันสังคมได้ตามเดิม อีกทั้งยังใช้สิทธิ์ประกันสังคมและประกันสุขภาพร่วมกันได้
  4. ปกป้องจากโรคอุบัติใหม่ การใช้ชีวิตประจำวันเราต้องเจอกับสภาพแวดล้อมที่ก่อให้เกิดโรคร้ายได้ง่ายขึ้น ไม่ว่าจะเป็นภาวะการเกิดของไวรัสชนิดต่าง ๆ ที่มีการแพร่กระจายตัวได้อย่างรวดเร็วและบางครั้งอาจยั้บยั้งได้ยาก และอาจะมีค่าใช้จ่ายในการรักษาสูงเนื่องจากต้องพึ่งแนวทางการรักษาใหม่ ๆ ประกันสุขภาพจึงมีความสำคัญจะคุ้มครองค่ารักษาในโรคอุบัติใหม่ในอนาคตอีกด้วย
  1. ยิ่งอายุมากขึ้นยิ่งเสี่ยงต่อโรคร้าย เมื่ออายุมากขึ้น แน่นอนว่าร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงหลายด้าน ส่วนใหญ่มักเสื่อมถอยไปตามเวลา โดยเฉพาะอวัยวะสำคัญต่าง ๆ ที่เสี่ยงต่อโรคร้าย หากไม่ได้รับการดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่อง หากวัยสูงอายุที่มีรายได้ไม่แน่นอน แบบประกันโรคร้ายจะช่วยบรรเทาค่ารักษาไม่ให้กระทบเงินเก็บ และใช้ชีวิตยามเกษียณได้อย่างไร้กังวล
  2. ครอบคลุมการรักษาที่มีค่าใช้จ่ายสูง โรคร้ายแรงบางโรคมีอาการที่รุนแรงจนอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ และเป็นโรคที่อาจ จะต้องใช้การรักษาเฉพาะทาง และอาจใช้เวลายาวนานทำให้มีค่าใช้จ่ายในการรักษาสูง และอาจจะสูงมากขึ้นตามเทคโนยีใหม่ ๆ ในอนาคต ดังนั้นสวัสดิการ ประกันสุขภาพ หรือเงินออม อาจจะยังไม่เพียงพอกับค่ารักษาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
  3. ชดเชยค่ารักษาพยาบาลส่วนเกิน ในบางครั้งอาจจะต้องอาศัยเทคโนโลยี ยา และแพทย์เฉพาะทางในการรักษา ซึ่งอาจอยู่นอกเงื่อนไขสวัสดิการหรือประกันสุขภาพที่มี แต่ผลประโยชน์ประกันโรคร้ายจะจ่ายเป็นเงินก้อนเมื่อตรวจพบโรคร้ายแรงตามที่เงื่อนไขกำหนด สามารถใช้เติมเต็มค่ารักษาส่วนที่เกินได้
  4. ชดเชยรายได้ที่สูญเสียไป นอกจากค่าใช้จ่ายในการรักษา ที่มาพร้อมกับโรคร้ายแรงแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่หลายคนมองข้ามคือรายได้ที่ลดลง อันเนื่องมาจากการฟื้นฟูร่างกายอาจจะใช้เวลานาน ซึ่งในบางคนอาจสูญรายได้มากกว่าค่ารักษา ก็เป็นได้ดังนั้นการเลือกซื้อทุนประกันของโรคร้ายแรงที่เหมาะสมต้องคำนึงถึงรายได้ที่อาจจะสูญไปด้วย

เพราะความรู้สึกดี ๆ ที่คุณได้รับ
คือสิ่งที่มีค่ายิ่งสำหรับเรา :)