บีแอลเอ อุ่นใจ โรคร้าย

ย้อนกลับ
​​

แม้โรคร้ายแรงจะเป็นเรื่องที่ยากจะหลีกเลี่ยง แต่สำหรับบางโรคหากมีการเตรียมตัว และเริ่มรักษาเร็วเท่าไร ก็ยิ่งมีโอกาสหายมาก เริ่มวางแผนรองรับความเสี่ยง ตั้งแต่วันนี้ ด้วยโครงการ บีแอลเอ อุ่นใจ โรคร้าย ให้คุณอุ่นใจ…หมดกังวล เรื่องค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล

รายละเอียดการรับประกันภัย
  1. โครงการ บีแอลเอ อุ่นใจ โรคร้าย ประกอบด้วย สัญญาประกันชีวิต บีแอลเอ อุ่นใจ และสัญญาเพิ่มเติม บีแอลเอ อีซี แคร์
  2. รับประกันภัยตั้งแต่อายุ 20 - 75 ปี
  3. รับความคุ้มครองถึงอายุ 90 ปี
  4. ชำระเบี้ยประกันภัยต่อเนื่องถึงอายุ 90 ปี
  5. เลือกชำระเบี้ยประกันภัยเป็นรายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน หรือรายเดือน
  6. แถลงสุขภาพ ไม่ต้องตรวจสุขภาพ (กรณีที่ข้อมูลการแถลงสุขภาพไม่เพียงพอต่อการพิจารณารับประกันภัย ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งขอตรวจสุขภาพก่อนรับประกันภัย)
  7. โครงการ บีแอลเอ อุ่นใจ โรคร้ายสามารถซื้อได้มากกว่า 1 กรมธรรม์ โดยจำนวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติม บีแอลเอ อีซี แคร์ ทุกกรมธรรม์รวมกันไม่เกิน 1,000,000 บาท

โรคร้ายแรง…ไม่น่ากลัวอย่างที่คิด หากวางแผนป้องกันและตั้งรับความเสี่ยง

  • คุ้มครองชีวิตและโรคร้ายแรงยาวนานถึงอายุ 90 ปี
  • เบี้ยประกันภัยคงที่ตลอดสัญญา
  • คุ้มครอง 5 กลุ่มโรคร้ายแรง (มะเร็ง หัวใจ หลอดเลือดสมอง ระบบประสาท และกลุ่มโรคสมอง รวมโรคร้ายแรง 11 โรค*)

*โรคร้ายแรง 11 โรค : โรคมะเร็งระยะไม่ลุกลาม โรคมะเร็งระยะลุกลาม เนื้องอกในสมองชนิดที่ไม่ใช่มะเร็ง โรคกล้ามเนื้อหัวใจ การผ่าตัดเส้นเลือด เลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ โรคหลอดเลือดหัวใจตีบที่รักษาด้วยการสวนหลอดเลือดหัวใจ กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด โรคระบบประสาทมัลติเพิลสะเคลอโรสิส โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน สมองอักเสบจากเชื้อไวรัส และโรคหลอดเลือดในสมองโป่งพองที่ต้องรักษาโดยการผ่าตัด