สัญญาเพิ่มเติม บีแอลเอ เพรสทีจ เฮลธ์

ย้อนกลับ
​​
บีแอลเอ เพรสทีจ เฮลธ์

เหนือระดับ...กับความคุ้มครองสุขภาพ ที่ครอบคลุมมากกว่า ทุกที่ทั่วโลก

บีแอลเอ เพรสทีจ เฮลธ์ infographic เงื่อนไขการรับประกันภัย
 1. อายุรับประกันภัย 11 – 80 ปี (คุ้มครองสูงสุดถึงอายุ 99 ปี)
 2. ระยะเวลาเอาประกันภัยและระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 1 ปี ทั้งนี้สามารถซื้อความคุ้มครองได้เท่ากับระยะเวลาเอาประกันภัยของสัญญาประกันชีวิตที่สัญญาเพิ่มเติมบีแอลเอ เพรสทีจ เฮลธ์แนบอยู่
 3. สัญญาเพิ่มเติมบีแอลเอ เพรสทีจ เฮลธ์ จะต้องซื้อแนบกับสัญญาประกันชีวิตที่มีจำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 50,000 บาท
 4. แถลงสุขภาพ ไม่ต้องตรวจสุขภาพ (กรณีที่ข้อมูลการแถลงสุขภาพไม่เพียงพอต่อการพิจารณารับประกันภัย ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งขอตรวจสุขภาพก่อนรับประกันภัย)

ครั้งแรก...กับแบบประกันสุขภาพ ที่ครอบคลุมกว่าจาก กรุงเทพประกันชีวิต

 • รับความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 100 ล้านบาทต่อปี
 • ค่าห้องสูงสุด วันละ 25,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) จ่ายตามจริง
 • กายภาพบำบัด และการแพทย์ทางเลือก*
 • ค่ารถพยาบาล ค่ารักษาทางทันตกรรม และค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ
 • เลือกพื้นที่ความคุ้มครองได้ทุกที่ทั่วโลก
 • ให้ความคุ้มครองยาวนาน ถึงอายุ 99 ปี
 • บริการเสริมด้านสุขภาพ BLA EveryCare ดูแลคุณทุกช่วงเวลา ตลอด 24 ชั่วโมง
 • เบี้ยประกันชีวิตและ เบี้ยประกันสุขภาพ สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

(ความคุ้มครองข้างต้นกรณีเลือกแผน 3 ผลประโยชน์สูงสุดต่อปีกรมธรรม์
100 ล้านบาท)
* การแพทย์ทางเลือก ได้แก่ การฝังเข็ม ธรรมชาติบำบัด กระดูกและกล้ามเนื้อบำบัด และการจัดกระดูก