สุขภาพ สุขสันต์ (ออนไลน์)

คุ้มครองมะเร็ง และโรคร้ายอื่น ๆ
รวม 50 โรค รับผลประโยชน์ทันที
สูงสุด 3 ล้านบาท

 • คุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็ง
  และโรคร้ายแรงอื่น ๆ รวม 50 โรค สูงสุด
  ถึง 3,000,000 บาท และมีความคุ้มครอง
  ชีวิต 50,000 บาท ทุกแผน
 • รับเงินก้อนใช้เป็นค่ารักษาพยาบาล และเงินสำรองการดำเนินชีวิต ทันทีที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นโรคร้ายแรง*
 • เบี้ยประกันคงที่ตลอดอายุสัญญา ไม่ปรับเพิ่มเมื่ออายุมากขึ้น
 • ไม่ต้องตรวจสุขภาพ เพียงตอบ 4 คำถาม
  สุขภาพง่าย ๆ
 • ลดหย่อนภาษีได้

*คุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงหลังจาก 90 วัน
นับจากวันเริ่มสัญญา และไม่ใช่โรคที่เป็นมาก่อนทำประกัน

ชำระเบี้ย 10 ปี
รับความคุ้มครอง 15 ปี

 • อายุที่รับประกัน 20 – 55 ปี
 • ความคุ้มครองโรคร้ายแรงมีให้เลือก 4 แผน ได้แก่
  3,000,000 บาท 2,000,000 บาท 1,000,000 บาท
  และ 500,000 บาท
 • รับความคุ้มครองชีวิต 50,000 บาท ทุกแผน
 • ชำระเบี้ยประกันภัยเป็นรายปี

ลดหย่อนภาษีได้

 • เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามที่จ่ายจริง สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท
 • เบี้ยประกันสุขภาพตนเองสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามที่จ่ายจริงสูงสุดไม่เกิน 25,000 บาทต่อปี ทั้งนี้เมื่อรวมเบี้ยประกันตามที่จ่ายจริงทั้งหมดแล้วต้องไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี

สมัครง่ายรวดเร็ว

ไม่ต้องตรวจสุขภาพ เพียงตอบคำถามสุขภาพ 4 ข้อ
ก็สามารถสมัครรับความคุ้มครองได้

ชำระเงินสะดวก

สามารถชำระเบี้ยประกันภัยด้วยบัตรวีซ่า
และมาสเตอร์การ์ดได้ทุกธนาคาร
เลื่อนดูรายละเอียด

คำนวณเบี้ยประกันภัยต่อปี

เพศ

หรือ

วันเกิด

ขออภัย อายุที่รับประกันคือ 20 - 55 ปี

เลือกจำนวนเงินเอาประกันภัย

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง

คุ้มครองชีวิต
50,000.00
บาท
คุ้มครองโรคร้ายแรงตลอดสัญญา
{{ currencyB(premium) }}
บาท
ชำระเบี้ยประกันภัยต่อปี
{{ currencyB(pay) }}
บาท
ผลประโยชน์
{{ 'แผน ' + planName }}
คุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี
50,000 บาท
คุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็ง และโรคร้ายแรงอื่น ๆ รวม 50 โรค
จะได้รับเงินผลประโยชน์ทันที เมื่อแพทย์วินิจฉัยว่าเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง
{{ currency(premium) }}
เบี้ยประกันสำหรับเพศ{{ ((gender === 'M'? 'ชาย' : (gender === 'F' ? 'หญิง' : ''))) }} อายุ {{ age }} ปี
{{ currency(pay) }}

หมายเหตุ

 • เบี้ยประกันคงที่ตลอดอายุสัญญา ไม่มีการปรับเพิ่มเมื่ออายุมากขึ้น
 • คุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงหลังจาก 90 วัน นับจากวันเริ่มสัญญา

แผนประกัน “สุขภาพ สุขสันต์” คุ้มครองมากมายหลายกลุ่มโรค

กลุ่มที่ 1 : โรคที่เกี่ยวกับมะเร็ง และเนื้องอกในร่างกาย
 • โรคมะเร็งระยะลุกลาม (Invasive Cancer)
 • มะเร็งทรวงอกระยะเริ่มต้น (Carcinoma in Situ Breast) : จ่าย 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท
 • มะเร็งปากมดลูกระยะเริ่มต้น (Carcinoma in Situ Cervix) : จ่าย 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท
 • เนื้องอกในสมองชนิดที่ไม่ใช่มะเร็ง (Benign brain tumor)
กลุ่มที่ 2 : โรคที่เกี่ยวกับหัวใจ หลอดเลือด และอวัยวะในช่องอก
 • กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด (Acute Heart Attack)
 • การผ่าตัดลิ้นหัวใจโดยวิธีการเปิดหัวใจ (Open Heart Surgery for the Heart Valve)
 • โรคกล้ามเนื้อหัวใจ (Cardiomyopathy)
 • การผ่าตัดเส้นเลือดเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ (Coronary Artery By-pass Surgery)
 • โรคเส้นเลือดหัวใจตีบ (Other Serious Coronary Artery Diseases)
 • การผ่าตัดเส้นเลือดแดงใหญ่ เอออร์ต้า (Surgery to Aorta)
 • การขยายหลอดเลือดหัวใจหรือการใช้สายสวนอื่น (Angioplasty and Other Invasive Treatment For Coronary Artery Disease) : จ่าย 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท
 • โรคหลอดลมปอดอุดกั้นเรื้อรังขั้นรุนแรง/โรคปอดระยะสุดท้าย (Severe Chronic Obstructive Pulmonary Disease / End-stage Lung disease)
 • โรคแรงดันในหลอดเลือดแดงปอดสูงแบบปฐมภูมิ (Primary Pulmonary Arterial Hypertension)
กลุ่มที่ 3 : โรคที่เกี่ยวกับเนื้อสมอง เส้นเลือดสมอง และการทำงานของระบบประสาท
 • โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน (Major Stroke)
 • โรคระบบประสาท มัลติเพิล สะเคลอโรสิส (Multiple Sclerosis)
 • โรคสมองเสื่อมชนิดอัลไซเมอร์ (Alzheimer’s disease)
 • โรคของเซลล์ประสาทควบคุมการเคลื่อนไหว (Motor Neuron Disease)
 • โรคพาร์กินสัน (Parkinson’s Disease)
 • ภาวะอะแพลลิก (Apallic Syndrome หรือ Vegetative State)
 • ผ่าตัดสมอง (Brain Surgery)
 • โรคกล้ามเนื้อเสื่อม (Muscular Dystrophy)
 • โรคโปลิโอ (Poliomyelitis)
 • อัมพาตของกล้ามเนื้อแขนหรือขา (Paralysis)
 • โรค Myasthenia Gravis (MG)
 • โรค Acquired Hydrocephalus Requiring an External Shunt : จ่าย 50% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท
 • โรคหลอดเลือดสมองที่ต้องได้รับการผ่าตัดลอกหลอดเลือดแดงคาโรติด (Stroke Requiring Carotid Endarterectomy Surgery)
 • โรคหลอดเลือดสมองโป่งพองที่ต้องรักษาโดยการผ่าตัด (Cerebral Aneurysm Requiring Brain Surgery)
กลุ่มที่ 4 : โรคที่เกี่ยวกับไต
 • ไตวายเรื้อรัง (Chronic Kidney Failure)
 • โรคถุงน้ำในไต (Medullary Cystic Disease)
กลุ่มที่ 5 : โรคที่เกี่ยวกับตับ และอวัยวะในระบบทางเดินอาหาร
 • โรคไวรัสตับอักเสบขั้นรุนแรง (Fulminant Viral Hepatitis)
 • ตับวาย (Chronic Liver Disease / End-stage Liver disease / Liver failure)
 • ภาวะตับอ่อนอักเสบที่กลับเป็นซ้ำและเรื้อรัง (Chronic Relapsing Pancreatitis)
กลุ่มที่ 6 : โรคที่เกี่ยวกับความผิดปกติในการทำงานของอวัยวะอื่น ๆ
 • โรคแพ้ภูมิตัวเองชนิดซิสเต็มมิค ลูปูส อิริ เธมา โตซูส (Systemic Lupus Erythematosus or SLE)
 • โรคโลหิตจางจากไขกระดูกไม่สร้างเม็ดโลหิต (Aplastic Anemia)
 • การผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะหรือปลูกถ่ายไขกระดูก (Major Organs Transplantation or Bone Marrow Transplantation)
 • การสูญเสียความสามารถในการพูด (Loss of Speech)
 • การสูญเสียการได้ยิน (Loss of Hearing)
 • ตาบอด (Blindness)
 • ภาวะข้ออักเสบรูมาตอยด์ชนิดรุนแรง (Severe Rheumatoid Arthritis)
 • โรคหนังแข็งชนิดลุกลาม (Progressive Scleroderma or Diffuse systemic sclerosis/scleroderma)
กลุ่มที่ 7 : โรคที่เกี่ยวกับอุบัติเหตุ และภาวะทุพพลภาพอย่างรุนแรง
 • การบาดเจ็บที่ศีรษะอย่างรุนแรง (Major Head Trauma)
 • แผลไหม้ฉกรรจ์ (Major Burn)
 • การทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (Total and permanent disability - TPD)
 • การสูญเสียการดำรงชีพอย่างอิสระ (Loss of Independent Living)
 • การฉีกขาดของรากประสาทต้นแขน (Multiple root avulsions of Brachial Plexus)
กลุ่มที่ 8 : โรคที่เกี่ยวกับการติดเชื้ออย่างรุนแรงในอวัยวะต่าง ๆ
 • สมองอักเสบจากเชื้อไวรัส (Viral Encephalitis)
 • โรคเยื่อหุ้มสมองและไขสันหลังอักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย (Bacterial Meningitis)
 • โรคเอดส์จากการถ่ายเลือด (Aids Due to Blood Transfusion)
 • โรคเท้าช้าง (Elephantiasis)
 • โรควัวบ้า (Creutzfeldt-Jacob Disease (Mad Cow Disease))
ขั้นตอนการซื้อประกันออนไลน์
ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 1

เลือกแบบประกัน และคำนวณเบี้ย

ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 2

กรอกใบคำขอซื้อประกันออนไลน์

ขั้นตอนที่ 3

ขั้นตอนที่ 3

ชำระเงินค่าเบี้ยประกันภัย

ขั้นตอนที่ 4

ขั้นตอนที่ 4

รอผลอนุมัติ และรับความคุ้มครอง

หลักฐานที่ต้องใช้

 • บัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง เป็นไฟล์รูปภาพหรือ PDF ใช้แนบไฟล์ในขั้นตอนกรอกใบคำขอซื้อประกันออนไลน์
 • รูปถ่ายหน้าตรงพร้อมบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง (Selfie)

ช่องทางการชำระเงิน

 • ชำระผ่านบัตรเครดิตออนไลน์ (Payment gateway) ด้วยบัตรเครดิต วีซ่าและมาสเตอร์การ์ดของทุกธนาคาร
 • ชำระผ่านธนาคารออนไลน์ (Internet Banking) ของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 • เคาน์เตอร์เซอร์วิส (Counter service)
 • บิลเพย์เมนต์ (Bill payment)
 • ชำระที่สาขา บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

เอกสารที่จะได้รับ

 • เอกสารใบรับเงินชั่วคราว (ทาง e-mail)
 • การแจ้งผลการพิจารณา (ทาง e-mail /SMS)
 • เลือกรับเอกสารเล่มกรมธรรม์แบบรูปเล่ม (ทางไปรษณีย์) หรือ แบบอิเล็กทรอนิกส์ (ทาง e-mail)

ช่องทางการติดต่อ Call Center โทร. 02-777-8888

หมายเหตุ
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์การซื้อแบบประกันนี้เฉพาะซื้อให้ตนเองเท่านั้น
 • โปรดทำความเข้าใจในรายละเอียดเงื่อนไข ความคุ้มครอง และข้อยกเว้น ก่อนการตัดสินใจทำประกันภัย ทั้งนี้ เงื่อนไข ความคุ้มครอง และข้อยกเว้นอย่างสมบูรณ์จะระบุในกรมธรรม์
 • การทำประกันภัยไม่ใช่การฝากเงิน กรณีเวนคืน/ไถ่ถอนก่อนครบกำหนดอาจจะได้รับเงินคืนเป็นจำนวนน้อยกว่าเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปแล้ว ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เวนคืน/ไถ่ถอน
 • ผู้เอาประกันภัยสามารถตรวจสอบวิธีการ/ช่องทางการชำระเบี้ยประกันภัยปีต่อไปได้จากใบแจ้งกำหนดชำระเบี้ยประกันภัย
 • ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยไม่ชำระเบี้ยประกันภัยตามระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่ากรมธรรม์ขาดอายุนับแต่วันถึงกำหนดชำระเบี้ย เว้นแต่มีการใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์
 • จำนวนเบี้ยประกันภัยที่แสดงนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับข้อมูลของผู้ขอเอาประกันภัยและการพิจารณารับประกันของบริษัท
 • การเสนอขายครั้งนี้เป็นแบบไม่ตรวจสุขภาพ แต่จะมีการขอให้แถลงเกี่ยวกับสุขภาพในใบคำขอเอาประกันภัย เนื่องจากการแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัยหรือพิจารณาจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย อย่างไรก็ตามเมื่อรวมจำนวนเงินเอาประกันภัยของกรมธรรม์ทุกฉบับที่ผู้ขอเอาประกันภัยถือไว้อยู่แล้ว อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องตรวจสุขภาพ หรือผู้ขอเอาประกันภัยมีประวัติสุขภาพ บริษัทอาจขอให้ตรวจสุขภาพตามระเบียบบริษัท
 • เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดจากกรมธรรม์ ผู้ขอเอาประกันภัยควรชำระเบี้ยประกันภัยจนครบระยะเวลาชำระเบี้ย และถือครองกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา
 • เบี้ยประกันสุขภาพของตนเองที่จ่ายตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาทต่อปี และเมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิตแล้ว ลดหย่อนได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 365 (พ.ศ. 2563) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร กับประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172
เงื่อนไขที่สำคัญ
 • กรมธรรม์ประกันชีวิตจะเริ่มคุ้มครองต่อเมื่อบริษัทได้รับชำระเบี้ยประกันภัย และได้พิจารณาอนุมัติรับประกันชีวิตแล้วเท่านั้น
 • หากผู้เอาประกันภัยประสงค์จะยกเลิกกรมธรรม์นี้ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ผู้เอาประกันภัยสามารถส่งคืนกรมธรรม์มายังบริษัทภายในระยะเวลา 15 วันนับแต่วันได้รับกรมธรรม์จากบริษัท (free look period) และบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยเต็มจำนวนโดยไม่หักค่าใช้จ่าย ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้ใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนแล้ว ผู้เอาประกันภัยไม่มีสิทธิยกเลิกกรมธรรม์ฉบับนี้ ทั้งนี้ หากผู้เอาประกันภัยยกเลิกกรมธรรม์หลังจากระยะเวลาดังกล่าว สามารถใช้สิทธิเวนคืนกรมธรรม์และได้รับมูลค่าเวนคืน (ถ้ามี) ตามที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์
กรณีที่บริษัทจะไม่คุ้มครอง
 • การที่ผู้เอาประกันภัยปกปิดข้อความจริง ตลอดจนการแถลงข้อความที่เป็นเท็จในใบคำขอเอาประกันภัย บริษัทมีสิทธิโต้แย้ง หรือปฏิเสธการจ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัยหรือบอกล้างสัญญาได้ เนื่องจากสัญญาประกันภัยตกเป็นโมฆียะ บริษัทสามารถบอกล้างสัญญาได้ภายใน 2 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทอนุมัติเพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม ทั้งนี้ บริษัทมีสิทธิที่จะบอกล้างสัญญาภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่บริษัททราบข้อมูลอันจะบอกล้างได้
 • กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ตรงตามความจริง และบริษัทพิสูจน์ได้ว่าในขณะทำสัญญาประกันภัย อายุที่ถูกต้องแท้จริงอยู่นอกเหนืออัตราตามทางค้าปกติของบริษัท บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการจ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัยโดยการบอกล้างสัญญาได้ เนื่องจากสัญญาประกันภัยตกเป็นโมฆียะ
 • กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายโดยเจตนาภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทอนุมัติเพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม บริษัทจะไม่จ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัยให้ผู้รับประโยชน์ แต่จะคืนเบี้ยประกันภัยที่ได้ชำระมาแล้วทั้งหมดเท่านั้น