ผลิตภัณฑ์การเงินผ่านช่องทางธนาคาร (Bancassurance)

โฮลไลฟ์เฟิสต์ ซีเนียร์


มั่นใจ หายห่วง กับประกันชีวิต ‘โฮลไลฟ์เฟิสต์ ซีเนียร์ (เพื่อผู้สูงอายุ)’ เพื่อความอุ่นใจของคนรุ่นใหญ่ ให้คุณไม่ต้องกังวลว่าจะเป็นภาระลูกหลาน

 • รับความคุ้มครองชีวิต ถึงอายุ 90 ปี
 • ไม่ต้องตรวจสุขภาพ และไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ
 • เลือกชำระเบี้ยประกันภัย แบบ 10 ปี หรือจ่ายเบาๆ กับการชำระเบี้ยประกันภัยถึงอายุ 90 ปี
 • จ่ายในแบบที่ต้องการ เลือกจ่ายได้ทั้งแบบรายเดือน ราย 3 เดือน ราย 6 เดือน และรายปี

ความคุ้มครองและผลประโยชน์

 
ความคุ้มครอง ผลประโยชน์
1. กรณีเสียชีวิตจากเจ็บป่วย
 • ปีกรมธรรม์ที่ 1-2 ได้รับเงินเท่ากับเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้ว บวกด้วยเงินเพิ่ม 5% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระแล้ว
 • ปีกรมธรรม์ที่ 3 เป็นต้นไป ได้รับเงิน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า
2. กรณีเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุทั่วไป
 • ปีกรมธรรม์ที่ 1-2 ได้รับเงินเท่ากับเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้ว บวกด้วยเงินเพิ่ม 5% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระแล้ว และรับเพิ่มอีก 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • ปีกรมธรรม์ที่ 3 เป็นต้นไป ได้รับเงิน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า
3. กรณีเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุสาธารณะ
 • ปีกรมธรรม์ที่ 1-2 ได้รับเงินเท่ากับเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้ว บวกด้วยเงินเพิ่ม 5% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระแล้ว และรับเพิ่มอีก 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • ปีกรมธรรม์ที่ 3 เป็นต้นไป ได้รับเงิน 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
4. กรณีมีชีวิตอยู่ตลอดสัญญา ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 90 ปี รับเงิน 125% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

เงื่อนไข

 • อายุที่รับประกันภัย 50-75 ปี
 • ระยะเวลาเอาประกันภัย ถึงอายุ 90 ปี
 • ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 10 ปี หรือถึงอายุ 90 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันภัย ตั้งแต่ 50,000-400,000 บาท

อัตราเบี้ยประกันภัย

อัตราเบี้ยประกันภัยรายปีต่อจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเพศ ระยะเวลาเอาประกันภัย และอายุของผู้สมัครเอาประกันภัย)

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย เพศหญิง เพศชาย
10 ปี 102 - 174 บาท 108 - 184 บาท
ถึงอายุ 90 ปี 43 - 150 บาท 49 - 161 บาท
 • การคำนวณอายุผู้ขอเอาประกันภัย เศษตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปให้ปัดขึ้นเป็น 1 ปี
 • กรณีชำระเบี้ยประกันภัยรายเดือน ต้องชำระล่วงหน้า 2 เดือน ในครั้งแรก และต้องสมัครบริการเพื่อชำระเบี้ยประกันภัยงวดต่อไปผ่านบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (Bualuang Direct Debit) หรือบริการหักบัญชีอัตโนมัติผ่านบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ (ยกเว้น บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ อเมริกัน เอ็กซ์เพรส)

รับประกันชีวิตโดย บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ

 • เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
 • การทำประกันภัยไม่ใช่การฝากเงิน กรณีเวนคืน/ไถ่ถอนก่อนครบกำหนด ลูกค้าอาจจะได้รับเงินคืนเป็นจำนวนน้อยกว่าเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปแล้ว ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เวนคืน/ไถ่ถอน
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิตที่เป็นผู้ชี้ช่องและจัดการบริการให้กับลูกค้า เพื่อให้เกิดการทำสัญญาประกันภัยเท่านั้น โดยการพิจารณาอนุมัติกรมธรรม์เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัยหรือจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กรุงเทพประกันชีวิต โทร. 02 777 8888 หรือที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา

×

ฝากข้อความไว้ให้เราติดต่อกลับ