รีไทร์ สมาร์ทเฟิสต์ 620

​​

แผนการออมเพื่อวัยเกษียณที่ให้ความคุ้มครองจากประกันชีวิต เงินบำนาญระยะยาว และสิทธิทางภาษี

เตรียมตัวเกษียณอายุอย่างสบายใจและมั่นคงด้วยประกันชีวิตรีไทร์ สมาร์ทเฟิสต์ 620 ซึ่งให้ทั้งเงินบำนาญรายปีในระยะยาวและความคุ้มครองชีวิต นอกจากนี้ ท่านยังสามารถนำเบี้ยประกันที่ชำระรายปีไปหักลดหย่อนภาษี เงินได้บุคคลธรรมดาเพิ่มอีก 200,000 บาท ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
 

  • ชำระเบี้ยประกันภัยถึงอายุ 55 ปี

  • รับเงินบำนาญรายปี 20% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น ต่อเนื่องทุกปี ตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ อายุครบ 55 - 85 ปี

  • รับผลประโยชน์รวมตลอดสัญญา 620% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น
     

เงื่อนไขการรับประกันภัย ​​ ​​

1. อายุที่รับประกันภัย 20 - 50 ปี

2. ทุนประกันภัยขั้นต่ำ 100,000 บาท

 

หมายเหตุ

​ * หากผู้เอาประกันภัยยกเลิกกรมธรรม์ก่อนรับเงินบำนาญ ต้องคืนประโยชน์ทางภาษีพร้อมเงินเพิ่มตามข้อกำหนดของกรมสรรพากรสำหรับทุกปีภาษีที่ได้นำค่าเบี้ยประกันภัยแบบบำนาญไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษี
​* เงินบำนาญรายปี จะจ่ายให้ในขณะที่ผู้เอาประกันภัยยังมีชีวิตอยู่ โดยจ่ายเมื่อครบรอบปีกรมธรรม์ตามอายุที่กำหนด เมื่อรับเงินบำนาญแล้ว ผู้เอาประกันภัยจะไม่สามารถขอยกเลิกกรมธรรม์เพื่อรับเงินเวนคืนกรมธรรม์ได้

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กรุงเทพประกันชีวิต หรือธนาคารกรุงเทพทุกสาขา

tel 02 777 8888 ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา