รีไทร์ สมาร์ทเฟิสต์ 620/60

​​

ให้ความคุ้มครองชีวิตพร้อมผลตอบแทนคุ้มค่า และคืนเงินทุกปีหลังวัยเกษียณ

เตรียมตัวเกษียณอายุอย่างสบายใจและมั่นคงด้วยประกันชีวิตรีไทร์ สมาร์ทเฟิสต์ 620/60 ซึ่งให้ทั้งเงินบำนาญรายปีในระยะยาวและความคุ้มครองชีวิต นอกจากนี้ ท่านยังสามารถนำเบี้ยประกันที่ชำระรายปีไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิ่มอีก 200,000 บาท ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
 

  • ชำระเบี้ยประกันถึงอายุ 60 ปี

  • เงินบำนาญรายปี 20% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น ต่อเนื่องทุกปี ตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 60 - 90 ปี

  • รับผลประโยชน์รวมตลอดอายุสัญญา 620% ของทุนประกันประกันภัยเริ่มต้น

     

     

เงื่อนไขการรับประกันภัย ​​ ​​

1. อายุที่รับประกันภัย 20 - 59 ปี

2. ทุนประกันภัยขั้นต่ำ 100,000 บาท

 

หมายเหตุ

​ * หากผู้เอาประกันภัยยกเลิกกรมธรรม์ก่อนรับเงินบำนาญ ต้องคืนประโยชน์ทางภาษีพร้อมเงินเพิ่มตามข้อกำหนดของกรมสรรพากรสำหรับทุกปีภาษีที่ได้นำค่าเบี้ยประกันภัยแบบบำนาญไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษี
​* เงินบำนาญรายปี จะจ่ายในขณะที่ผู้เอาประกันภัยยังมีชีวิตอยู่ โดยจ่ายเมื่อครบรอบปีกรมธรรม์ตามอายุที่กำหนดเมื่อรับเงินบำนาญแล้ว ผู้เอาประกันภัยจะไม่สามารถขอยกเลิกกรมธรรม์เพื่อรับเงินเวนคืนกรมธรรม์ได้

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กรุงเทพประกันชีวิต หรือธนาคารกรุงเทพทุกสาขา

tel 02 777 8888 ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา