ดั่งใจ 18/12

วางแผนการออมเงินเพื่อสร้างฝันและอนาคตของตัวเองคุณเองและครอบครัว ด้วย “แบบประกัน ดั่งใจ 18/12” จ่ายเบี้ยสั้น ได้ผลตอบแทนคืนทุกปี และความคุ้มครองที่มากขึ้นตลอดสัญญา เมื่อครบสัญญา รวมสูงสุดถึง 217% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

 
 
  • รับประกันตั้งแต่อายุ 0-65 ปี

  • จ่ายเบี้ยสั้น 12 ปี คุ้มครองต่อเนื่องถึง 18 ปี

  • รับจ่ายเงินคืนตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 2-18 จำนวน 3%-6% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

  • รับจ่ายเงินคืนพิเศษ 12% ของ จำนวนเงินเอาประกันภัย พร้อมเงินครบกำหนดสัญญา 136% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย เมื่อมีชีวิตอยู่จนครบกำหนดสัญญาปีที่ 18

  • รวมผลประโยชน์ตลอดสัญญา 217% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

  • คุ้มครองการเสียชีวิตสูงสุด 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

  • เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

 
ดั่งใจ 18/12

ผลประโยชน์และความคุ้มครอง ​​

1. รับเงินจ่ายคืน เป็น % ของจำนวนเงินเอาประกันภัยดังนี้

วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 2 - 9 บริษัทจ่ายปีละ 3% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 10 - 12 บริษัทจ่ายปีละ 4% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 13 - 15 บริษัทจ่ายปีละ 5% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 16 - 18 บริษัทจ่ายปีละ 6% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

2. ครบกำหนด รับเงินคืน 136% พร้อมทั้งเงินจ่ายคืนพิเศษ 12% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

3. รวมรับผลประโยชน์ตลอดสัญญา 217% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

4. ความตุ้มครองชีวิต

ปีกรมธรรม์ที่ 1 - 5 เท่ากับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

ปีกรมธรรม์ที่ 6 - 10 เท่ากับ 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

ปีกรมธรรม์ที่ 11 - 18 เท่ากับ 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อตัวแทนประกันชีวิต หรือที่ปรึกษาการเงินทั่วประเทศ

tel 02 777 8888 ดาวน์โหลดโบรชัวร์