บีแอลเอ ปันสุข 80/20

​​
บีแอลเอ ปันสุข 80/20
 

ตอบโจทย์ความสุขรอบด้าน ทุกช่วงชีวิต

 

ช่วงวัยไหน ก็สุขและอุ่นใจได้เสมอ ด้วยแบบประกันบีแอลเอ ปันสุข 80/20 ตอบโจทย์ความสุขรอบด้าน มอบความคุ้มครองพร้อมรับเงินคืนตลอดสัญญา และรับเงินก้อนเมื่ออยู่ครบกำหนดสัญญา สร้างทั้งหลักประกันและสร้างฐานะไปพร้อมๆ กัน เพื่อความสุขที่ไม่สะดุด และมั่นคงตลอดเส้นทางชีวิต

 
 • สุขกว่า กับความคุ้มครองชีวิตสูงสุดถึง 120%*

 • มั่นคงกว่า กับการวางแผนอนาคตด้วยแบบประกันที่สร้างทั้งหลักประกันควบคู่กับสร้างฐานะ

 • ได้มากกว่า กับการออม พร้อมรับผลตอบแทนที่แน่นอนจากเงินคืนตลอดสัญญา

 • คุ้มกว่า สามารถนำเบี้ยประกันชีวิตมาลดหย่อนภาษี ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

 

ปันสุขวันนี้..รับผลประโยชน์คุ้มค่า

 
 • รับเงินคืนระหว่างสัญญา

  - รับ 1.5% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ทุก 2 ปี ในวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20

  - รับ 1% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ทุกปี ในวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 21 จนถึงวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยอายุครบ 79 ปี

 • รับเงินครบกำหนดสัญญา 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ในวันครบรอบปีกรมธรรม์ ที่ผู้เอาประกันภัยอายุครบ 80 ปี

 • รับความคุ้มครองชีวิตสูงสุดถึง 120%*

 • เลือกรับความคุ้มครองเพิ่มเติมได้ ด้วยสัญญาเพิ่มเติมทั้งประกันสุขภาพ โรคร้ายแรง และอุบัติเหตุ เป็นต้น

 • เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

 
บีแอลเอ ปันสุข 80/20

* % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือเบี้ยประกันชีวิตที่ชำระแล้ว แล้วแต่มูลค่าใดจะมากกว่า

 

เงื่อนไขการรับประกันภัย ​​

1. รับประกันภัยตั้งแต่แรกเกิด จนถึงอายุ 60 ปี

2. จำนวนเงินเอาประกันภัย เริ่มต้น 150,000 บาท

3. ชำระเบี้ยประกันภัย 20 ปี รับความคุ้มครองชีวิตถึงอายุ 80 ปี

4. เลือกชำระเบี้ยประกันภัยเป็นรายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน หรือรายเดือน

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อตัวแทนประกันชีวิต หรือที่ปรึกษาการเงินทั่วประเทศ

tel 02 777 8888 ดาวน์โหลดโบรชัวร์