โฮลไลฟ์เฟิสต์ 175

​​

เบี้ยประกันภัยเบาๆ พร้อมความคุ้มครองชีวิตที่ให้ท่านเลือกได้ว่าจะจ่ายเบี้ยประกัน 7 ปี 10 ปี หรือ 12 ปี โฮลไลฟ์เฟิสต์ 175 ประกันชีวิตที่ให้ท่านครบทุกความต้องการ

  • เบี้ยประกันภัยเบาๆ เริ่มต้นเพียงปีละ 5,360 บาท

  • เลือกระยะเวลาจ่ายเบี้ยประกันภัยได้ดังใจทั้งแบบ 7 ปี 10 ปี หรือ 12 ปี

  • รับเงินผลประโยชน์คืนทุกปี จนถึงอายุ 85 ปี

  • เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

เงื่อนไขการรับประกันภัย ​​ ​​

1. อายุที่รับประกันภัย 20 - 70 ปี

2. ระยะเวลาเอาประกันภัย ถึงอายุ 85 ปี

3. ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 7 ปี 10 ปี หรือ 12 ปี

4. ทุนประกันภัยขั้นต่ำ 100,000 บาท

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กรุงเทพประกันชีวิต หรือธนาคารกรุงเทพทุกสาขา

tel 02 777 8888 ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา