ประกันสุขภาพเฮลธ์เฟิสต์

​​

โชคดี...เพราะวางแผนดี กับประกันสุขภาพ เฮลธ์เฟิสต์

ประกันสุขภาพ เฮลธ์เฟิสต์ คุ้มครองดูแลค่าใช้จ่ายเรื่องสุขภาพได้มากกว่า เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น 4,750 บาท/ปี

ประกันสุขภาพเฮลธ์เฟิสต์ ​​

  • ค่าเบี้ยประกันภัยถูก

  • เคลมได้ทันที ไม่มีระยะเวลารอคอย

  • ไม่ต้องตรวจสุขภาพ

  • มีเงินชดเชยรายวันสำหรับผู้ป่วยใน

  • มีค่ารักษาพยาบาลสำหรับทั้งผู้ป่วยใน (IPD) และผู้ป่วยนอก (OPD)

 

เงื่อนไขการรับประกันภัย ​​ ​​

1. อายุผู้เอาประกันภัย 18 - 59 ปี

2. ระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กรุงเทพประกันชีวิต หรือธนาคารกรุงเทพทุกสาขา

tel 02 777 8888 ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา