บัวหลวงห่วงครอบครัว

​​

คุ้มครองอุ่นใจ ด้วยเบี้ยประกันภัยสบายๆ ให้คุณเต็มที่กับงานและชีวิต เพื่ออนาคต ที่ดีของครอบครัว​​

ประกันชีวิตบัวหลวงห่วงครอบครัว คือประกันชีวิตทางเลือกใหม่สำหรับผู้ที่มองหาหลักประกันสำหรับครอบครัวที่มอบเงินคุ้มครองครอบคลุม กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือกรณีเจ็บป่วยจาก 17 โรคร้ายแรงก่อนสัญญาเอาประกันครบกำหนด เลือกคุ้มครองได้ทั้งแบบ 10 ปี หรือ 15 ปี กับ 4 แผนความคุ้มครอง

 • คุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี (ยกเว้นอัตวินิบาตกรรมภายในปีแรก) หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

 • คุ้มครองการเจ็บป่วยจาก 17 โรคร้ายแรง ได้แก่

  1. มะเร็ง

  2. ไวรัสตับอักเสบชนิดรุนแรง

  3. กล้ามเนื้อหัวใจตาย

  4. ผ่าตัดเส้นเลือดเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ

  5. ศัลยกรรมลิ้นหัวใจ

  6. เส้นเลือดหัวใจตีบร้ายแรง

  7. ไตวาย

  8. กล้ามเนื้อเสื่อม

  9. ศัลยกรรมหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ตา

  10. อัมพาต

  11. อัมพาตจากหลอดเลือดของสมอง

  12. การแข็งตัวของเนื้อเยื่อทั่วไป

  13. ภาวะอันตรายต่อศีรษะชนิดรุนแรง

  14. ผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ

  15. ตาบอด

  16. ภาวะหมดสติ

  17. แผลไฟไหม้ขั้นรุนแรง

 • เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้บางส่วนตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

 • เบี้ยประกันภัยสำหรับความคุ้มครองเพิ่มเติม (กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงและเจ็บป่วยจาก 17 โรคร้ายแรง) ไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

 

เงื่อนไขการรับประกันภัย ​​ ​​

1. อายุที่รับประกันภัย 20 - 60 ปี

2. ระยะเวลาคุ้มครอง 10 ปี หรือ 15 ปี

3. ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 10 ปี หรือ 15 ปี

4. เลือกทุนประกันได้ 4 แบบ (ตามแผน 1 - 4)

5. ทุนประกันภัยสูงสุด 1,000,000 บาท

6. ไม่ต้องตรวจสุขภาพตามระเบียบการสมัครทำประกัน (บริษัทฯ อาจขอประวัติการรักษาพยาบาล หรือผลการตรวจสุขภาพเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณารับประกันในรายที่มีประวัติสุขภาพ)

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กรุงเทพประกันชีวิต หรือธนาคารกรุงเทพทุกสาขา

tel 02 777 8888 ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา