บัวหลวงห่วงลูกหลาน

​​

คุ้มครองอุ่นใจ ด้วยเบี้ยประกันภัยสบายๆ ให้คุณเต็มที่กับงานและชีวิต เพื่ออนาคตที่ดีของครอบครัว

คุ้มครองชีวิตพร้อมออมระยะยาวเพื่อลูกหลาน ให้ท่านเลือกคุ้มครองได้ทั้งแบบ 10 ปี หรือ 15 ปี ด้วยทุนประกันภัยเริ่มต้นเพียง 100,000 บาท พร้อมรับเงินคืนทุกปี
 

  • รับเงินคืนทุกปี 1% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น

  • รับเงินคืนเมื่อครบกำหนดสัญญา 100% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น

  • รับผลประโยชน์รวมตลอดสัญญา 110% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น สำหรับระยะเวลาคุ้มครอง 10 ปี

  • รับผลประโยชน์รวมตลอดสัญญา 115% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น สำหรับระยะเวลาคุ้มครอง 15 ปี

  • เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

 

เงื่อนไขการรับประกันภัย ​​ ​​

1. อายุที่รับประกันภัย 20 - 55 ปี สำหรับระยะเวลาคุ้มครอง 10 ปี และ
อายุ 20 - 50 ปี สำหรับระยะเวลาคุ้มครอง 15 ปี

2. ระยะเวลาคุ้มครอง 10 ปี หรือ 15 ปี

3. ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 10 ปี หรือ 15 ปี

4. ทุนประกันภัยขั้นต่ำ 100,000 บาท

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กรุงเทพประกันชีวิต หรือธนาคารกรุงเทพทุกสาขา

tel 02 777 8888 ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา