เกนเฟิสต์ 255

​​

ออมอย่างคุ้มค่า เพื่อเงินก้อนใหญ่เมื่อกรมธรรม์ครบกำหนด พร้อมได้สิทธิ์หักลดหย่อนภาษี เพียงชำระค่าเบี้ยประกันภัยต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 8 ปี เพื่อรับความคุ้มครองจากกรมธรรม์ประกันชีวิตนาน 15 ปี
 

  • เงินคืน 255% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น เมื่อครบอายุสัญญา 15 ปี

  • ความคุ้มครองชีวิตสูงสุด 255% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น

  • เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

 

เงื่อนไขการรับประกันภัย ​​ ​​

1. อายุที่รับประกันภัย 0 - 70 ปี

2. ระยะเวลาเอาประกันภัย 15 ปี

3. ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 8 ปี

4. ทุนประกันภัยขั้นต่ำ 100,000 บาท

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กรุงเทพประกันชีวิต หรือธนาคารกรุงเทพทุกสาขา

tel 02 777 8888 ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา