กรุงเทพ 200

​​
กรุงเทพ 200

เริ่มต้นชีวิตด้วยการออมเงินสบายๆ เพียง 500 บาท/เดือน พร้อมเบี้ยประกันคงที่ตลอดสัญญา ไม่ว่าจะอยู่ในช่วงชีวิตใด ก็มั่นใจว่าจะได้รับความคุ้มครองที่แน่นอน

 
  • รับเงินคืนทุกปีตลอดสัญญา

  • เบี้ยประกันชีวิตเท่ากันทุกเพศทุกอายุ

  • เลือกชำระเบี้ยประกันภัยเป็นรายปี หรือ รายเดือน

  • คุ้มครองกรณีเสียชีวิตสูงสุด 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

  • เบี้ยประกันชีวิตและเบี้ยประกันสุขภาพ (ถ้ามี) สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

 
กรุงเทพ 200
 

ผลประโยชน์และความคุ้มครอง ​​

กรุงเทพ 200

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อตัวแทนประกันชีวิต หรือที่ปรึกษาการเงินทั่วประเทศ

tel 02 777 8888 ดาวน์โหลดโบรชัวร์