ห่วงรัก สมาร์ท

​​
บีแอลเอ สมาร์ทเซฟวิ่ง 168
  • คุ้มครองชีวิตนานถึงอายุ 90 ปี

  • กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ รับความคุ้มครองสูงสุด 400%

  • ครบสัญญารับเงินคืน 200%

  • เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

(% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย)

 

เงื่อนไขการรับประกันภัย ​​

1. รับประกันภัยตั้งแต่แรกเกิด จนถึงอายุ 70 ปี

2. รับความคุ้มครองชีวิตนานถึงอายุ 90 ปี ชำระเบี้ยประกันภัย 20 ปี

3. จำนวนเงินเอาประกันภัย เริ่มต้น 100,000 บาท

 
บีแอลเอ สมาร์ทเซฟวิ่ง 168
 

ผลประโยชน์และความคุ้มครอง ​​

กรณีมีชีวิตอยู่จนครบกำหนดสัญญา

รับเงิน 200%ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

กรณีเสียชีวิตทั่วไป (ยกเว้นอุบัติเหตุ)

1. เสียชีวิตในปีกรมธรรม์ที่ 1 รับเงิน 100%ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

2. เสียชีวิตในปีกรมธรรม์ที่ 2 รับเงิน 150%ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

3. เสียชีวิตตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 3 จนถึงปีกรมธรรม์ที่มีอายุครบ 90 ปี รับเงิน 200%ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

รับเพิ่มความคุ้มครองพิเศษ กรณีเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ

1. เสียชีวิตในปีกรมธรรม์ที่ 1 รับเงิน 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

2. เสียชีวิตในปีกรมธรรม์ที่ 2 รับเงิน 300% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

3. เสียชีวิตตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 3 จนถึงปีกรมธรรม์ที่มีอายุครบ 90 ปี รับเงิน 400% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

 

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อตัวแทนประกันชีวิต หรือที่ปรึกษาการเงินทั่วประเทศ

tel 02 777 8888 ดาวน์โหลดโบรชัวร์