บีแอลเอ เพรสทีจ ไลฟ์

​​
บีแอลเอ เพรสทีจ ไลฟ์
บีแอลเอ เพรสทีจ ไลฟ์
 

พร้อมให้คุณส่งต่อความมั่นคงและความมั่งคั่ง ไปสู่ทายาทของคุณ ด้วยแบบประกันที่คุ้มครองชิวิตยาวนานถึงอายุ 99 ปี เลือกชำระเบี้ยได้หลากหลาย จำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น 10 ล้านบาท ไม่ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไร ก็มั่นใจได้ว่า ความสุขความสำเร็จจะไม่มีวันหมดอายุ

 

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 
  • รับประกันภัยตั้งแต่อายุ 1 เดือน - 65 ปี
  • คุ้มครองชีวิตยาวนาน ถึงอายุ 99 ปี เลือกระยะเวลาชำระเบี้ยได้หลากหลาย 5,10 และ 15 ปี
  • จำนวนเงินเอาประกันภัย เริ่มต้นตั้งแต่ 10 ล้านบาท
  • เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
 
บีแอลเอ เพรสทีจ ไลฟ์
 
บีแอลเอ เพรสทีจ ไลฟ์
 

ผลประโยชน์และความคุ้มครอง

กรณีมีชีวิตอยู่

มีชีวิตอยู่ครบกำหนดสัญญา รับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

 

กรณีเสียชีวิต

เสียชีวิตทุกกรณี รับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ หรือเบี้ยประกันภัยมาตรฐานที่ชำระมาแล้วทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า

 
 
 
บีแอลเอ เพรสทีจ ไลฟ์

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อตัวแทนประกันชีวิต หรือที่ปรึกษาการเงินทั่วประเทศ

tel 02 777 8888 ดาวน์โหลดโบรชัวร์