กรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มสงกรานต์ถูกใจ (ไมโครอินชัวรันส์)

กรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มปีใหม่อุ่นใจด้วยประกันภัย 7 บาท (ไมโครอินชัวรันส์)
 

บริษัทขอมอบความคุ้มครองนี้โดยไม่คิดเบี้ยประกันภัย แก่ผู้เอาประกันภัยที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้

 

1. เป็นผู้เอาประกันภัยช่องทางสามัญหรือช่องทางธนาคารทุกแบบประกัน ที่สมัครทำประกันภัย และชำระเบี้ยตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึง 30 เมษายน 2562 และสามารถออกกรมธรรม์ได้ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

2. อายุรับประกันภัย 20-70 ปี

3. เริ่มให้ความคุ้มครอง ณ วันเดียวกับวันเริ่มมีผลคุ้มครองของกรมธรรม์ช่องทางสามัญหรือช่องทางธนาคาร เป็นระยะเวลา 30 วัน และสิ้นสุดความคุ้มครอง เวลา 16.30 น.

4. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการมอบความคุ้มครอง 1 กรมธรรม์ต่อผู้เอาประกันภัย 1 ท่าน

5. บริษัทจะออกหนังสือรับรองการประกันภัยในรูปแบบ SMS ให้แก่ผู้เอาประกันภัย

 

ผลประโยชน์และความคุ้มครอง ​​

กรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มปีใหม่อุ่นใจด้วยประกันภัย 7 บาท (ไมโครอินชัวรันส์)
 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม หรือยกเลิก ได้ตามความเหมาะสม

 

สอบถามรายละเอียดความคุ้มครองของกรมธรรม์ได้ที่

tel 02 777 8888 ดาวน์โหลดหนังสือรับรองการประกันภัยได้ที่นี่