ประกันชีวิตเตรียมความพร้อมเพื่อวัยเกษียณ

แผนการออมเงิน เพื่อชีวิตหลังวัยทำงานที่สุขสบาย รับสิทธิลดหย่อนภาษีต่อปีสูงสุดไม่เกิน 300,000 บาท* พร้อมรับบำนาญเป็นรายได้หลังเกษียณ

  1. รีไทร์ สมาร์ทเฟิสต์ 620/60

  2. รีไทร์ สมาร์ทเฟิสต์ 620