ดั่งใจ...สุขใจ

​​

ยิ่งทำเร็ว ยิ่งรับเงินคืนได้นานขึ้น ช่วยสร้างหลักประกันความมั่นคงควบคู่การสร้างฐานะให้คุณยาวนานตลอดชีวิต เพื่อปกป้องดูแลคนที่คุณรัก สร้างรายรับที่มั่นคงให้ตัวเองตั้งแต่วันนี้ จนถึงวัยหลังเกษียณ ด้วยความคุ้มครองชีวิต สูงสุดถึง 220% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

 • รับประกันตั้งแต่แรกเกิด จนถึงอายุ 55 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น 100,000 บาท
 • ชำระเบี้ยประกันภัย 15 ปี รับความคุ้มครองชีวิตยาวนานถึงอายุ 99 ปี
 • เลือกชำระเบี้ยประกันภัยเป็นรายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน หรือรายเดือน
 • เลือกรับความคุ้มครองเพิ่มเติมได้ ด้วยสัญญาเพิ่มเติมทั้งประกันสุขภาพ โรคร้ายแรง และอุบัติเหตุ เป็นต้น
 • เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุดถึง 100,000 บาทต่อปี ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
 
ดั่งใจ...สุขใจ

กรณีมีชีวิตอยู่

สำหรับผู้เอาประกันภัยที่มีอายุเริ่มเอาประกันภัยไม่เกิน 44 ปี

 1. รับเงินคืน 25% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ในวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 15
 2. รับเงินคืนรายปี ปีละ 5% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  ตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 16 จนถึงวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 60 ปี
 3. รับเงินจ่ายคืนรายเดือน เดือนละ 1% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  ถัดจากวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 60 ปีเป็นต้นไป จนถึงวันครบกำหนดสัญญา
 4. รับเงินครบกำหนดสัญญา 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย เมื่อมีชีวิตอยู่จนครบสัญญา

สำหรับผู้เอาประกันภัยที่มีอายุเริ่มเอาประกันภัยตั้งแต่ 45 ปี ถึง 55 ปี

 1. รับเงินคืน 25% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ในวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 15
 2. รับเงินจ่ายคืนรายเดือน เดือนละ 1% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  ถัดจากวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 15 ปีเป็นต้นไปจนถึงวันครบกำหนดสัญญา
 3. รับเงินครบกำหนดสัญญา 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย เมื่อมีชีวิตอยู่จนครบสัญญา

กรณีเสียชีวิต

รับความคุ้มครองชีวิตเท่ากับร้อยละของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือมูลค่าเงินเวนคืนกรมธรรม์แล้วแต่จำนวนใดมากกว่า ดังนี้

 
ดั่งใจ...สุขใจ

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อตัวแทนประกันชีวิต หรือที่ปรึกษาการเงินทั่วประเทศ

×

ฝากข้อความไว้ให้เราติดต่อกลับ