บีแอลเอ สมาร์ทเซฟวิ่ง 105

บีแอลเอ สมาร์ทเซฟวิ่ง 105
กรณีมีชีวิตอยู่ กรณีเสียชีวิต
ในวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 1 - 3 รับปีละ 5% ในปีกรมธรรม์ที่ 1 รับปีละ 100%
ในวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 4 - 6 รับปีละ 10% ในปีกรมธรรม์ที่ 2 รับปีละ 200%
ในวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 7 - 9 รับปีละ 15% ในปีกรมธรรม์ที่ 3 รับปีละ 300%
ในวันครบกำหนดสัญญา รับ 480% ในปีกรมธรรม์ที่ 5 - 10 รับปีละ 500%
(% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย) (% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือเบี้ยประกันชีิวตสะสมตามจริง แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า)

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อตัวแทนประกันชีวิต หรือที่ปรึกษาการเงินทั่วประเทศ

×

ฝากข้อความไว้ให้เราติดต่อกลับ