ดั่งใจ 260

ถ้าจะเลือกของขวัญสักชิ้นเพื่อตัวคุณเองในอนาคต หรือไว้เป็นมรดกเพื่อคนที่คุณรัก คุณจะ เลือกอะไร? ประกัน “ดั่งใจ 260” ของขวัญที่มีค่าเพื่อตัวคุณเอง หรือเป็นมรดกให้คนที่คุณรัก ให้คุณเพิ่มพูนเงินออมให้งอกเงย พร้อมมีเงินคืนทุกปี และเพิ่มขึ้นทุกๆ 5 ปี ครบกำหนดรับเงินคืนอย่างคุ้มค่าถึง 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย พร้อมคุ้มครองชีวิตสูงสุดถึง 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย เป็นอะไรไปคนข้างหลังไม่ลำบาก จ่ายสั้นเพียง 5 ปี คุ้มครองยาว 15 ปี

 • รับประกันตั้งแต่อายุ 0-70 ปี
 • จ่ายเบี้ย 5 ปี คุ้มครอง 15 ปี
 • รับเงินคืน ตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 1-15 จำนวน 3%-5% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย รวม 60% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • ครบกำหนด รับอีก 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • รวมผลประโยชน์ตลอดสัญญา 260% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • คุ้มครองชีวิตสูงสุดถึง 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • เบี้ยประกันชีวิต สามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
ดั่งใจ 260
 1. ความคุ้มครองชีวิต

  ปีกรมธรรม์ที่ 1 เท่ากับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  ปีกรมธรรม์ที่ 2 เท่ากับ 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  ปีกรมธรรม์ที่ 3-15 เท่ากับ 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

 2. รับเงินจ่ายคืน เป็น % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ดังนี้

  วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 1 - 5 บริษัทจ่ายปีละ 3% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 6 - 10 บริษัทจ่ายปีละ 4% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 11 - 15 บริษัทจ่ายปีละ 5% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

 3. ครบกำหนด รับเงินคืน 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 4. รวมรับผลประโยชน์ตลอดสัญญา 260% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อตัวแทนประกันชีวิต หรือที่ปรึกษาการเงินทั่วประเทศ

×

ฝากข้อความไว้ให้เราติดต่อกลับ