บีแอลเอ พร้อมเกษียณ

บีแอลเอ พร้อมเกษียณ เติมเต็มความสุขทุกขนาด การใช้ชีวิตหลังเกษียณ แต่ละคนมีค่าใช้จ่ายต่างกัน คนส่วนมากคิดว่าหลังเกษียณจะมีค่าใช้จ่ายไม่มาก และเชื่อว่าการออมเงินได้จำนวนหนึ่งระหว่างทำงาน จะมีเงินเพียงพอที่จะใช้ไปตลอดหลังเกษียณ หลายคนจะมีรายได้ต่อเนื่องจากเงินบำนาญที่รัฐหรือบริษัทให้ จากธุรกิจ จากเงินประกันสังคม จากเงินปันผล จากดอกเบี้ยเงินฝาก หรือจากค่าเช่าทรัพย์สิน แต่บางคนไม่มีรายได้ จำเป็นต้องใช้เงินสะสมของตนเอง คุณจะมั่นใจได้อย่างไรว่าเงินที่ออมไว้เพียงพอ หากคุณป่วย เป็นโรคร้ายแรง หรือมีอายุไขยืนยาว เงินที่ออมไว้อาจจะไม่พอก็ได้

บีแอลเอ พร้อมเกษียณ (BLA Unit Pension) ประกันเกษียณรูปแบบใหม่ เติมเต็มความสุข พร้อมมีเงินใช้ยามเกษียณตามที่คุณออกแบบไว้เองได้

 • ให้คุณเก็บออมเป็นยูนิต
 • ให้คุณซื้อเมื่อไหร่ก็ได้
 • ให้คุณซื้อครั้งละไม่จำกัด มีมากเก็บมาก มีน้อยเก็บน้อย

เช่น ถ้าต้องการค่าใช้จ่ายหลังเกษียณเดือนละประมาณ 10,000 บาท หรือปีละ 120,000 บาท ก็ควรซื้อสะสมจำนวน 80 ยูนิตก่อนอายุ 60 ปี ซึ่งเบี้ยประกันภัยขึ้นอยู่กับอายุและเพศ โดยตั้งแต่วันครบรอบปีที่อายุครบ 60 ปี ถึงปีที่อายุครบ 85 ปี บริษัทจะจ่ายเงินบำนาญรายปี ตามจำนวนยูนิตที่ทำประกันไว้ (1 ยูนิตรับเงินบำนาญ 1,500 บาทต่อปี)

 • รับประกันตั้งแต่อายุ 20-59 ปี
 • ระยะเวลาชำระเบี้ย 1 ครั้ง คุ้มครองถึงอายุ 85 ปี
 • ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
 • หักลดหย่อนภาษีได้สูงสุดปีละ 300,000 บาท (ตามข้อกำหนดกรมสรรพากร)
 • หลังเกษียณ (อายุ 60 ปี) รับเงินบำนาญยูนิตละ 1,500 บาท (15% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย) สำหรับแผน A จนถึงอายุ 85 ปี กรณีแผน B จะได้รับเงินเพิ่ม 3% ทุก 5 ปี (15% -27% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย)
 • รับประกันการจ่ายบำนาญขั้นต่ำ 15 ปี หากเสียชีวิตก่อนครบ 15 ปี ทายาทจะได้รับเงินบำนาญที่เหลือในครั้งเดียว โดยเท่ากับผลรวมมูลค่าปัจจุบันของเงินบำนาญที่ยังจ่ายไม่ครบ 15 ปี
 • หากเสียชีวิตก่อนอายุ 60 ปี ทายาทรับจำนวนสูงสุดระหว่าง 105% ของเบี้ยชีวิตชำระครั้งเดียว หรือ มูลค่าเวนคืนกรมธรรม์
บีแอลเอ พร้อมเกษียณ (แบบลดหย่อนภาษี)
 1. กรณีมีชีวิตอยู่
  สำหรับแผน A
  A:1) วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 60 ปี - วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 85 ปี รับเงินบำนาญรายปี ปีละ 15 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย รวมทั้งหมด 26 งวด
  A:2) รวมรับเงินบำนาญตลอดสัญญา 390% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  สำหรับแผน B
  B:1) วันครบรอบปีกรมธรรม์ 60 ปี - วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 65 ปี รับเงินบำนาญรายปี ปีละ 15% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  B:2) วันครบรอบปีกรมธรรม์ 66 ปี - วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 70 ปี รับเงินบำนาญรายปี ปีละ 18% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  B:3) วันครบรอบปีกรมธรรม์ 71 ปี - วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 75 ปี รับเงินบำนาญรายปี ปีละ 21% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  B:4) วันครบรอบปีกรมธรรม์ 76 ปี - วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 80 ปี รับเงินบำนาญรายปี ปีละ 24% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  B:5) วันครบรอบปีกรมธรรม์ 81 ปี - วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 85 ปี รับเงินบำนาญรายปี ปีละ 27% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  B:6) รวมรับเงินบำนาญตลอดสัญญา 540% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 2. กรณีเสียชีวิต
  2.1 คุ้มครองการเสียชีวิต 105% ของเบี้ยชีวิตชำระครั้งเดียว หรือมูลค่าเวนคืน จำนวนใดจำนวนหนึ่งที่มีมูลค่าสูงกว่า ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 1 ถึงก่อนวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 60 ปี
  คุ้มครองการเสียชีวิตเท่ากับผลรวมมูลค่าปัจจุบันของเงินบำนาญที่ยังจ่ายไม่ครบ 15 ปี โดยจ่ายเพียงก้อนเดียว (ตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 74 ปี เป็นต้นไป ไม่มีการจ่ายผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต)

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อตัวแทนประกันชีวิต หรือที่ปรึกษาการเงินทั่วประเทศ

×

ฝากข้อความไว้ให้เราติดต่อกลับ