แผนฝึกอบรมและวิชาการ

print

แผนอบรมขอรับ/ขอต่อ ใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต

มิถุนายน 2562

download

พฤษภาคม 2562 Update : 19/3/2562

download

เมษายน 2562 Update : 19/3/2562

download

มีนาคม 2562 Update : 12/3/2562

download

แผนอบรมความรู้ของบริษัท

มิถุนายน 2562

download

พฤษภาคม 2562

download

เมษายน 2562 Update : 19/3/2562

download

มีนาคม 2562 Update : 14/3/2562

download

แผนอบรมความรู้สำหรับ FA

พฤษภาคม 2562 Update : 19/3/2562

download

เมษายน 2562

download

มีนาคม 2562 Update : 14/3/2562

download

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม

ขอรับใบอนุญาตฯ ณ สาขาเชียงคำ วันที่ 16 มีนาคม 2562

download

ขอรับใบอนุญาตฯ ณ สาขาชุมแพ วันที่ 16 มีนาคม 2562

download

ขอรับใบอนุญาตฯ ณ สาขาภูเก็ต วันที่ 16 มีนาคม 2562

download

ขอรับใบอนุญาตฯ ณ สาขาอุบลราชธานี วันที่ 20 มีนาคม 2562

download

ต่ออายุใบอนุญาตฯครั้งที่ 1 ณ สาขาชุมแพ วันที่ 17 มีนาคม 2562

download

ต่ออายุใบอนุญาตฯ ครั้งที่1 ณ สำนักงานใหญ่ วันที่ 20 มีนาคม 2562

download

ต่ออายุใบอนุญาตฯครั้งที่ 3 ณ สาขาภูเก็ต วันที่ 17 มีนาคม 2562

download

ต่ออายุใบอนุญาตฯครั้งที่ 4 เป็นต้นไป ณ สาขาอุดรธานี วันที่ 19-21 มีนาคม 2562

download

ประกาศผลสอบ