แผนฝึกอบรมและวิชาการ

print

แผนอบรมขอรับ/ขอต่อ ใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต

มกราคม 2562

download

แผนอบรมความรู้ของบริษัท

มกราคม 2562

download

แผนอบรมความรู้สำหรับ FA

มกราคม 2562

download

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม

ขอรับใบอนุญาตฯ สำนักงานใหญ่ วันที่ 19 มกราคม 2562

download

ขอรับใบอนุญาตฯ ณ สาขาเชียงใหม่ วันที่ 19 มกราคม 2562

download

ขอรับใบอนุญาตฯ ณ สาขาพิษณุโลก วันที่ 19 มกราคม 2562

download

ขอรับใบอนุญาตฯ ณ สาขาขอนแก่น วันที่ 19 มกราคม 2562

download

ขอรับใบอนุญาตฯ ณ สาขาภูเก็ต วันที่ 19 มกราคม 2562

download

ขอรับใบอนุญาตฯ ณ สาขาหาดใหญ่ วันที่ 19 มกราคม 2562

download

ต่ออายุใบอนุญาตฯ ครั้งที่1 สำนักงานใหญ่ วันที่ 20 มกราคม 2562

download

ต่ออายุใบอนุญาตฯ ครั้งที่1 ณ สาขาพิษณุโลก วันที่ 20 มกราคม 2562

download

ต่ออายุใบอนุญาตฯ ครั้งที่1 ณ สาขาภูเก็ต วันที่ 20 มกราคม 2562

download

ต่ออายุใบอนุญาตฯ ครั้งที่2 ณ สาขาพิษณุโลก วันที่ 20 มกราคม 2562

download

ต่ออายุใบอนุญาตฯ ครั้งที่2 ณ สาขาหาดใหญ่ วันที่ 20 มกราคม 2562

download

ประกาศผลสอบ