รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

print
​​

รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2560 มีรายละเอียดดังนี้
จำนวนหุ้น 1,708,000,000 หุ้น ทุนที่ชำระแล้ว 1,707,566,000 บาท

 1. ชื่อผู้ถือหุ้น
 2. จำนวนหุ้น
 3. สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
 1. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
 2. 413,582,441
 3. 24.221
 1. บริษัท วัฒนโสภณพนิช จำกัด
 2. 222,505,000
 3. 13.031
 1. ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 2. 130,022,480
 3. 7.614
 1. บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 2. 78,607,460
 3. 4.603
 1. นายชาตรี โสภณพนิช
 2. 63,967,204
 3. 3.746
 1. กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว
 2. 63,660,360
 3. 3.728
 1. บริษัท จตุบุตรโฮลดิ้ง จำกัด
 2. 63,000,000
 3. 3.689
 1. บริษัท เอ็มเอสไอ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
 2. 57,201,480
 3. 3.350
 1. นายเชิดชู โสภณพนิช
 2. 45,854,014
 3. 2.685
 1. ด.ช.ก้องภพ ลิมทรง
 2. 40,950,000
 3. 2.398

หมายเหตุ : * บริษัท นิปปอนไลฟ์ อินชัวรันส์ จำกัด ถือหุ้นบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
                  ผ่าน STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY