โครงการรับผิดชอบต่อสังคม


กรุงเทพประกันชีวิต ปิดท้ายปีจัดโครงการ SHARE FOR CHANGE ชวนปันโอกาส เพื่อชีวิตที่มีความสุขมากกว่า แก่ผู้พิการทางสายตา

2015-12-02T00:00:00Z
กรุงเทพประกันชีวิต ปิดท้ายปี 2558 เปิดตัวโครงการ “SHARE FOR CHANGE” ปันโอกาส เพื่อชีวิตที่มีความสุขมากกว่า ชวนคนไทยแบ่งปันความสุข ส่งต่อโอกาสและสร้างการเปลี่ยนแปลงสู่ชีวิตที่ดีกว่าแก่ผู้ด้อยโอกาสในสังคม โดยจัดระดมทุนผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ แคมเปญออนไลน์และสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อนำเงินบริจาคไปบูรณะสนามเด็กเล่นเพื่อผู้พิการทางสายตา ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ภายใต้มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ รวมทั้งจัดทำสื่อการเรียนการสอนสำหรับผู้พิการทางสายตา เพื่อสร้างความสุขให้แก่เด็กๆ ผู้พิการทางสายตาทุกคน

ด้วยแนวคิดที่เชื่อว่าความเปลี่ยนแปลงในโลกนี้เกิดขึ้นได้จากจุดเริ่มต้นเล็กๆ และแรงกระเพื่อมของคนทุกคนที่ส่งแรงสั่นจนก่อเป็นคลื่นลูกใหญ่ เมื่อ “ของขวัญ” คือ “โอกาส” ในการส่งต่อแรงสั่นสะเทือนเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงในสังคม บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต นำโดย นายโชน โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ จึงขอเป็นหนึ่งในแรงขับเคลื่อนสังคมไทยให้เต็มไปด้วยคลื่นแห่งความเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ดียิ่งขึ้น “ของขวัญ” ที่ยิ่งใหญ่นั้นจึงเกิดขึ้นด้วยแนวคิดการแบ่งปันโอกาส
 
โครงการ “SHARE FOR CHANGE” ปันโอกาส เพื่อชีวิตที่มีความสุข จึงเป็นโครงการที่มุ่งเน้นในการสร้างโอกาส สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับสังคม ไม่ว่าจะเป็นมอบโอกาสทางด้านการศึกษา ด้านการเรียนรู้และใช้ชีวิตในสังคม ด้านการสร้างอาชีพ หรือด้านการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ในปีนี้บริษัทจึงได้ร่วมกับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดทำโครงการขึ้น โดยร่วมส่งความสุขให้ผู้พิการทางสายตามีโอกาสในการเรียนรู้และมีความเท่าเทียมกับคนทั่วไป อีกทั้งสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ผ่านการสนับสนุนการดำเนินงานต่างๆ ของมูลนิธิฯ
 
ในครั้งนี้บริษัทได้จัดระดมทุนและมอบเงินบริจาคแก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ รวมทั้งสร้างสื่อการเรียนการสอนด้วยการ์ดรอยปรุที่สร้างเป็นรูปร่างลักษณะต่างๆ ให้ผู้พิการทางสายตาได้ใช้ระบายสีและพัฒนาการสื่อสารทั้งด้านความคิดและอารมณ์ ซึ่งจะสอดแทรกอยู่ในของขวัญปีใหม่ของกรุงเทพประกันชีวิต
 
กรุงเทพประกันชีวิตจึงของเชิญชวนทุกท่าน ร่วมส่งต่อความสุขให้กับน้องๆ โดยสามารถฉีกการ์ดตามรอยปรุจากไปรษณียบัตรที่แนบไปกับของขวัญปีใหม่จากกรุงเทพประกันชีวิต เพื่อส่งกลับให้กับน้องๆ ผู้พิการทางสายตา โดยหย่อนลงในตู้ไปรษณีย์ และยังสามารถร่วมบริจาคให้กับผู้พิการทางสายตาผ่านบูทประชาสัมพันธ์กรุงเทพประกันชีวิต และแคมเปญออนไลน์ที่เว็ปไซต์ www.bangkoklife.com/shareforchange ตั้งแต่วันนี้ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2559 สามารถรับใบอนุโมทนา ร่วมทั้งของที่ระลึกจากกรุงเทพประกันชีวิต
 
มาร่วมกันสร้างสังคมไทยให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น ด้วยการแบ่งปันความสุข ส่งต่อโอกาสและสร้างการเปลี่ยนแปลงสู่ชีวิตที่ดีกว่าแก่ผู้ด้อยโอกาสในสังคม กับแคมเปญ “SHARE FOR CHANGE” ปันโอกาส เพื่อชีวิตที่มีความสุขมากกว่า 

 
×

ฝากข้อความไว้ให้เราติดต่อกลับ