กรุงเทพประกันชีวิต


กรุงเทพประกันชีวิต ติดอันดับรายชื่อหุ้นยั่งยืน(THSI) ประจำปี 2565 ต่อเนื่องปีที่ 2 ก้าวอย่างมั่นใจด้วยศักยภาพในการแข่งขันเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

2022-11-08T00:00:00Z

     บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้รับการคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นหนึ่งใน 170 บริษัทที่มีรายชื่ออยู่ในหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment หรือ THSI) ประจำปี 2565 ภายใต้กลุ่มธุรกิจการเงิน ตอกย้ำถึงการให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน มีความมุ่งมั่นในการดูแลผู้มีส่วนได้เสีย มีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม พร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงและสร้างโอกาสในการแข่งขันผ่านนวัตกรรมทางธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาล สู่การขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน

     นายโชน โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิตจำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ตลอดระยะเวลากว่า 70 ปี กรุงเทพประกันชีวิตได้มุ่งมั่นสร้างความมั่นคงทางการเงินให้แก่ประชาชน พร้อมพัฒนาองค์กรในหลากหลายมิติ ทั้งในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้านการประกันสุขภาพครบวงจรทุกช่วงวัย การสร้างความมั่งคั่งและมั่นคงในชีวิต การบริหารจัดการด้านการให้บริการผ่านตัวแทนประกันชีวิต และที่ปรึกษาการเงินที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ รวมถึงการพัฒนาแพลตฟอร์มและระบบการทำงานสู่การเป็น ดิจิทัล อินชัวรันส์ แบบครบวงจร พร้อมตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงและใช้ชีวิตในยุคดิจิทัลให้กับผู้เอาประกัน ตัวแทนประกันชีวิต ที่ปรึกษาการเงิน คู่ค้า พันธมิตร อีกทั้งขยายบทบาทและหน้าที่ต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม บริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน

     ด้วยความพร้อมในแต่ละมิติ ตลอดจนการมุ่งพัฒนาธุรกิจจากรากฐานที่มั่นคง ผนวกกับการบริหารจัดการที่รองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องพร้อมต่อยอดด้วยเทคโนโลยี กรุงเทพประกันชีวิต จึงได้สร้างโอกาสในการแข่งขันผ่านนวัตกรรมทางธุรกิจ รวมทั้งให้ความสำคัญกับดำเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาล การได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน (THSI) ประจำปี 2565 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 นั้น ถือเป็นสิ่งยืนยันในการดูแลและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียตลอดจนชุมชนและสังคม ทำให้กรุงเทพประกันชีวิตพร้อมที่จะพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตคู่สังคมไทยอย่างยั่งยืนตลอดไป

×

ฝากข้อความไว้ให้เราติดต่อกลับ