สัญญาเพิ่มเติม ค่ารักษาพยาบาลรายวัน แบบปัญจรักษ์ (รพ.ปร.)

ทดแทนรายได้ เมื่อต้องพักรักษา 5 กรณีในหนึ่งเดียว แอดมิด + ไอซียู + 4 โรคร้าย + ผ่าตัดใหญ่ + ผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ

เพิ่มความอุ่นใจ หมดกังวลเรื่องรายได้ เมื่อต้องพักรักษาในโรงพยาบาลกับสัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาลรายวัน แบบปัญจรักษ์ (รพ.ปร.) คุ้มครองครบครันถึง 5 ประการ แอดมิด + ไอซียู + 4 โรคร้าย + ผ่าตัดใหญ่ + ผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ

  • รับประกันตั้งแต่อายุ 6-64 ปี
  • ผลประโยชน์ค่าชดเชยรายได้ต่อวัน สูงสุดถึงวันละ 5,000 บาท นานถึง 1,250 วัน
  • หากมีการรักษาตัวในห้องไอซียู หรือเจ็บป่วยด้วย 4 โรคร้ายแรง (มะเร็ง-อัมพาตจากหลอดเลือดสมอง-การผ่าตัดเส้นเลือดเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ-กล้ามเนื้อหัวใจตาย) รับเพิ่มเป็น 2 เท่าของผลประโยชน์ต่อวันที่ซื้อไว้
  • หรือหากมีการผ่าตัดใหญ่หรือผ่าตัดซับซ้อน รับเพิ่มอีก 10 เท่าของผลประโยชน์ต่อวันที่ซื้อไว้
  • หรือหากมีการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะสำคัญ รับสูงสุดเพิ่มเติมอีก 200 เท่าของผลประโยชน์ต่อวันที่ซื้อไว้

ทำวันนี้ พร้อมดูแลทันที รายได้ไม่หมดไปกับค่ารักษา

บริษัทจะจ่ายค่าชดเชยรายวัน สำหรับการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่าวยในของโรงพยาบาล ดังนี้

  1. จ่าย 1 เท่าของความคุ้มครอง รพ.ปร. ต่อวันที่ซื้อ สำหรับการเข้ารักษาเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล (ไม่ต่ำกว่า 6 ชั่วโมง) ตามจำนวนวันที่พักรักษา สูงสุดไม่เกิน 1,250 วันต่อครั้ง
  2. จ่าย 2 เท่าของความคุ้มครอง รพ.ปร. ต่อวันที่ซื้อ สำหรับการเข้ารักษาในห้อง I.C.U. หรือ เข้ารับการรักษาจาก 4 โรคร้ายแรง ได้แก่ มะเร็ง อัมพาตจากหลอดเลือดของสมอง การผ่าตัดเส้นเลือดเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ และกล้ามเนื้อหัวใจตาย (หัวใจวาย) สูงสุดไม่เกิน 365 วัน ต่อครั้ง ทั้งนี้รวมจำนวนวันที่เข้ารักษาตามข้อ 1 และ ข้อ 2 สูงสุดไม่เกิน 1,250 วันต่อครั้ง
  3. จ่าย 10 เท่าของความคุ้มครอง รพ.ปร ต่อวันที่ซื้อ ต่อครั้งที่ผ่าตัดสำหรับการผ่าตัดใหญ่หรือผ่าตัดซับซ้อน (ตามตารางผ่าตัด) สูงสุดไม่เกิน 3 ครั้งต่อปี
  4. จ่าย 200 เท่าของความคุ้มครอง รพ.ปร. ต่อวันที่ซื้อสำหรับการเปลี่ยนอวัยวะสำคัญได้แก่ หัวใจ ปอด ตับ ไต และเปลี่ยนถ่ายไขกระดูก

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อตัวแทนประกันชีวิต หรือที่ปรึกษาการเงินทั่วประเทศ

สนใจแบบประกัน กรุณากรอกข้อมูลสำหรับติดต่อกลับ