คุ้มครองทุพพลภาพ

แผนประกันความเสี่ยง

ในแต่ละวัน ชีวิตของทุกคนล้วนมีความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิด ชีวิตจึงต้องมีแผนจัดการกับความเสี่ยง เพื่อเป็นหลักประกันที่มั่นคงให้กับคนข้างหลัง ดูแลให้ครอบครัวไม่ต้องมาเสี่ยงไปกับเราด้วย

  1. สัญญาเพิ่มเติม บีแอลเอ ทุพพลภาพ โพรเทค

  2. บีแอลเอ คุ้มครอง 2 พลัส