คุ้มครองชีวิต

​​
แผนคุ้มครองรายได้

ทุกวันนี้เราใช้ความสามารถที่มี สร้างรายได้เพื่อดูแลครอบครัวและคนที่รัก ซึ่งทำให้ชีวิตของเรามีคุณค่าต่อคนข้างหลัง หากเกิดเรื่อง
ไม่คาดคิด ครอบครัวอาจต้องเผชิญกับความลำบากในการใช้ชีวิต กรุงเทพประกันชีวิตจึงมีแผนคุ้มครองรายได้ ที่ให้ความคุ้มครอง
ครอบคลุม คุ้มค่าทุกช่วงชีวิต เพื่อเป็นหลักประกันที่มั่นคงไว้คอยดูแลคนที่คุณรักตลอดไป

  1. บีแอลเอ เพรสทีจ ไลฟ์

  2. ห่วงรัก สมาร์ท

  3. ห่วงรัก พรีเมียร์

  4. ดั่งใจ...สุขใจ

  5. บีแอลเอ ซีเนียร์ สุขใจ (เพื่อผู้สูงอายุ)