hero

ฝ่ายฝึกอบรมช่องทางการขาย

แผนอบรมขอรับ/ขอต่อ ใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต

หัวข้อเรื่อง

กันยายน 2565

แผนอบรมความรู้ของบริษัท

หัวข้อเรื่อง

กรกฎาคม 2565

สิงหาคม 2565

แผนอบรมความรู้สำหรับ FA

หัวข้อเรื่อง

เดือนเมษายน-พฤษภาคม 2565 Update:5/4/65

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม

หัวข้อเรื่อง

ขอรับใบอนุญาตฯ สาขาพิจิตร วันที่ 5 สิงหาคม 2565

ขอรับใบอนุญาตฯ สาขาอุดรธานี วันที่ 6 สิงหาคม 2565

ขอรับใบอนุญาตฯ สาขาขอนแก่น วันที่ 6 สิงหาคม 2565

ขอรับใบอนุญาตฯ แบบออนไลน์ วันที่ 7 สิงหาคม 2565 เรียนผ่านApplication Webex Meeting

ขอรับใบอนุญาตฯ แบบออนไลน์ วันที่ 11 สิงหาคม 2565 เรียนผ่านApplication Webex Meeting

ขอรับใบอนุญาตฯ แบบออนไลน์ วันที่ 14 สิงหาคม 2565 เรียนผ่านApplication Webex Meeting

ต่ออายุใบอนุญาตฯ ครั้งที่ 1 แบบออนไลน์ วันที่ 6 สิงหาคม 2565 เรียนผ่านApplication Webex Meeting

ต่ออายุใบอนุญาตฯ ครั้งที่ 2 แบบออนไลน์ วันที่ 7 สิงหาคม 2565 เรียนผ่านApplication Webex Meeting

ต่ออายุใบอนุญาตฯ ครั้งที่ 2 แบบออนไลน์ วันที่ 14 สิงหาคม 2565 เรียนผ่านApplication Webex Meeting

ต่ออายุใบอนุญาตฯ ครั้งที่ 3 แบบออนไลน์ วันที่ 10 กรกฎาคม 2565 เรียนผ่านApplication Webex Meeting

ต่ออายุใบอนุญาตฯ ครั้งที่ 4 เป็นต้นไป สาขาเชียงราย วันที่ 8-9 สิงหาคม 2565

ต่ออายุใบอนุญาตฯ ครั้งที่ 4 เป็นต้นไป สาขาพิษณุโลก วันที่ 9-11 สิงหาคม 2565

ประกาศผลสอบ

หัวข้อเรื่อง
×

ฝากข้อความไว้ให้เราติดต่อกลับ