hero

แผนฝึกอบรมและวิชาการ

แผนอบรมขอรับ/ขอต่อ ใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต

หัวข้อเรื่อง

ธันวาคม 2562

พฤศจิกายน 2562 update : 20/9/62

ตุลาคม 2562

กันยายน 2562 update : 25/7/62

แผนอบรมความรู้ของบริษัท

หัวข้อเรื่อง

ธันวาคม 2562

พฤศจิกายน 2562 update : 20/9/62

ตุลาคม 2562 update : 20/9/62

กันยายน 2562 update : 19/9/62

แผนอบรมความรู้สำหรับ FA

หัวข้อเรื่อง

พฤศจิกายน 2562

ตุลาคม 2562

กันยายน 2562 update : 22/8/62

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม

หัวข้อเรื่อง

ขอรับใบอนุญาตฯ ณ สำนักงานใหญ่ วันที่ 19 กันยายน 2562

ขอรับใบอนุญาตฯ ณ สาขาเชียงราย วันที่ 21 กันยายน 2562

ขอรับใบอนุญาตฯ ณ สาขาสุราษฏร์ธานี วันที่ 21 กันยายน 2562

ขอรับใบอนุญาตฯ ณ สาขาหนองบัวลำภู วันที่ 21 กันยายน 2562

ขอรับใบอนุญาตฯ ณ สาขาชลบุรี วันที่ 22 กันยายน 2562

ต่ออายุใบอนุญาตฯ ครั้งที่ 1 ณ สาขาเชียงราย วันที่ 22 กันยายน 2562

ต่ออายุใบอนุญาตฯ ครั้งที่ 1 ณ สาขาสุราษฏร์ธานี วันที่ 22 กันยายน 2562

ต่ออายุใบอนุญาตฯ ครั้งที่ 3 ณ สาขาชลบุรี วันที่ 21 กันยายน 2562

ประกาศผลสอบ

หัวข้อเรื่อง
×

ฝากข้อความไว้ให้เราติดต่อกลับ