hero

ฝ่ายฝึกอบรมช่องทางการขาย

แผนอบรมขอรับ/ขอต่อ ใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต

หัวข้อเรื่อง

แผนอบรมขอรับ/ขอต่อ ไตรมาสที่ 3 ปี 2566

แผนอบรมขอรับ/ขอต่อ ไตรมาสที่ 4 ปี 2566

แผนอบรมความรู้ของบริษัท

หัวข้อเรื่อง

แผนอบรมหลักสูตรภายใน ไตรมาสที่ 3 ปี 2566

แผนอบรมหลักสูตรภายใน ไตรมาสที่ 4 ปี 2566

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม

หัวข้อเรื่อง

ขอรับใบอนุญาตฯ แบบออนไลน์ วันที่ 4 ตุลาคม 2566

×

ฝากข้อความไว้ให้เราติดต่อกลับ