hero

ฝ่ายฝึกอบรมตัวแทนและที่ปรึกษาทางการเงิน

แผนอบรมขอรับ/ขอต่อ ใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต

หัวข้อเรื่อง

กันยายน 2563 Update : 21/7/63

ตุลาคม 2563

พฤศจิกายน 2563

ธันวาคม 2563

แผนอบรมความรู้ของบริษัท

หัวข้อเรื่อง

กันยายน 2563

ตุลาคม 2563

พฤศจิกายน 2563

ธันวาคม 2563

แผนอบรมความรู้สำหรับ FA

หัวข้อเรื่อง

กันยายน 2563

ตุลาคม 2563

พฤศจิกายน 2563

ธันวาคม 2563

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม

หัวข้อเรื่อง

ขอรับใบอนุญาตฯ ณ สำนักงานใหญ่ วันที่ 17 กันยายน 2563

ต่ออายุใบอนุญาตฯ ครั้งที่ 1 ณ สำนักงานใหญ่ วันที่ 17 กันยายน 2563

ขอรับใบอนุญาตฯ ณ สาขาภูเก็ต วันที่ 19 กันยายน 2563

ต่ออายุใบอนุญาตฯ ครั้งที่ 1 ณ สาขาอุดรธานี วันที่ 20 กันยายน 2563

ต่ออายุใบอนุญาตฯ ครั้งที่ 2 ณ สาขาอุดรธานี วันที่ 20 กันยายน 2563

ประกาศผลสอบ

หัวข้อเรื่อง
×

ฝากข้อความไว้ให้เราติดต่อกลับ