hero

ฝ่ายฝึกอบรมตัวแทนและที่ปรึกษาทางการเงิน

แผนอบรมขอรับ/ขอต่อ ใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต

หัวข้อเรื่อง

มกราคม 2563

กุมภาพันธ์ 2563

มีนาคม 2563 Update : 13/01/63

แผนอบรมความรู้ของบริษัท

หัวข้อเรื่อง

มกราคม 2563

กุมภาพันธ์ 2563

มีนาคม 2563

แผนอบรมความรู้สำหรับ FA

หัวข้อเรื่อง

มกราคม 2563

กุมภาพันธ์ 2563

มีนาคม 2563

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม

หัวข้อเรื่อง

ประกาศผลสอบ

หัวข้อเรื่อง
×

ฝากข้อความไว้ให้เราติดต่อกลับ