hero

ฝ่ายฝึกอบรมตัวแทนและที่ปรึกษาทางการเงิน

แผนอบรมขอรับ/ขอต่อ ใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต

หัวข้อเรื่อง

ตุลาคม 2563 Update : 2/10/63

พฤศจิกายน 2563

ธันวาคม 2563 Update : 12/11/63

แผนอบรมความรู้ของบริษัท

หัวข้อเรื่อง

ตุลาคม 2563

พฤศจิกายน 2563 Update : 29/10/63

ธันวาคม 2563 Update : 27/11/63

แผนอบรมความรู้สำหรับ FA

หัวข้อเรื่อง

ตุลาคม 2563

พฤศจิกายน 2563 Update : 29/10/63

ธันวาคม 2563 Update : 12/11/63

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม

หัวข้อเรื่อง

ต่ออายุใบอนุญาตฯ ครั้งที่ 4 เป็นต้นไป ณ ห้องปาริชาติ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ วันที่ 2-3 ธันวาคม 2563

ประกาศผลสอบ

หัวข้อเรื่อง
×

ฝากข้อความไว้ให้เราติดต่อกลับ