hero

แผนฝึกอบรมและวิชาการ

แผนอบรมขอรับ/ขอต่อ ใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต

หัวข้อเรื่อง

ธันวาคม 2562

พฤศจิกายน 2562 update : 24/9/62

ตุลาคม 2562

แผนอบรมความรู้ของบริษัท

หัวข้อเรื่อง

ธันวาคม 2562

พฤศจิกายน 2562 update : 14/11/62

ตุลาคม 2562 update : 09/10/62

แผนอบรมความรู้สำหรับ FA

หัวข้อเรื่อง

ธันวาคม 2562

พฤศจิกายน 2562

ตุลาคม 2562 update : 08/10/62

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม

หัวข้อเรื่อง

ขอรับใบอนุญาตฯ ณ สำนักงานใหญ่ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562

ต่ออายุใบอนุญาตฯ ครั้งที่ 2 ณ สาขาเชียงราย วันที่ 16 พฤศจิกายน 2562

ต่ออายุใบอนุญาตฯ ครั้งที่ 3 ณ สาขาอยุธยา วันที่ 16 พฤศจิกายน 2562

ต่ออายุใบอนุญาตฯ ครั้งที่ 3 ณ สาขานครสวรรค์ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2562

ต่ออายุใบอนุญาตฯ ครั้งที่ 3 ณ สาขาเชียงราย วันที่ 17 พฤศจิกายน 2562

ประกาศผลสอบ

หัวข้อเรื่อง
×

ฝากข้อความไว้ให้เราติดต่อกลับ