hero

ฝ่ายฝึกอบรมตัวแทนและที่ปรึกษาทางการเงิน

แผนอบรมขอรับ/ขอต่อ ใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต

หัวข้อเรื่อง

แบบออนไลน์ เดือนพฤษภาคม 2564 update12-5-64

แผนอบรมความรู้ของบริษัท

หัวข้อเรื่อง

เดือนพฤษภาคม 2564 Update:6/5/64

เดือนมิถุนายน 2564 Update: 6/5/64

แผนอบรมความรู้สำหรับ FA

หัวข้อเรื่อง

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม

หัวข้อเรื่อง

ขอรับใบอนุญาตฯ แบบออนไลน์ วันที่ 22 พฤษภาคม 2564 เรียนผ่านแอปพลิเคชันBlueJeans

ขอรับใบอนุญาตฯ แบบออนไลน์ วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เรียนผ่านแอปพลิเคชันBlueJeans

ต่ออายุใบอนุญาตฯ ครั้งที่ 1 แบบออนไลน์ วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 เรียนผ่านแอปพลิเคชันBlueJeans

ต่ออายุใบอนุญาตฯ ครั้งที่ 1 แบบออนไลน์ วันที่ 22 พฤษภาคม 2564 เรียนผ่านแอปพลิเคชันBlueJeans

ต่ออายุใบอนุญาตฯ ครั้งที่ 2 แบบออนไลน์ วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เรียนผ่านแอปพลิเคชันBlueJeans

ต่ออายุใบอนุญาตฯ ครั้งที่ 2 แบบออนไลน์ วันที่ 23 พฤษภาคม 2564 เรียนผ่านแอปพลิเคชันBlueJeans

ต่ออายุใบอนุญาตฯ ครั้งที่ 3 แบบออนไลน์ วันที่ 23 พฤษภาคม 2564 เรียนผ่านแอปพลิเคชันBlueJeans

ประกาศผลสอบ

หัวข้อเรื่อง
×

ฝากข้อความไว้ให้เราติดต่อกลับ