hero

ฝ่ายฝึกอบรมช่องทางการขาย

แผนอบรมขอรับ/ขอต่อ ใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต

หัวข้อเรื่อง

ตารางหลักสูตร ขอรับ/ขอต่อ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 ออนไลน์

ตารางหลักสูตร ขอรับ/ขอต่อ ประจำเดือน ธันวาคม 2565 ออนไลน์

แผนอบรมความรู้ของบริษัท

หัวข้อเรื่อง

พฤศจิกายน 2565

ธันวาคม 2565

แผนอบรมความรู้สำหรับ FA

หัวข้อเรื่อง

ตารางหลักสูตรสำหรับ FA ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565

ตารางหลักสูตรสำหรับ FA ประจำเดือน ธันวาคม 2565

ตารางหลักสูตรสำหรับ Unit Linked (UL) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565

ตารางหลักสูตรสำหรับ Unit Linked (UL) ประจำเดือน ธันวาคม 2565

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม

หัวข้อเรื่อง

ขอรับใบอนุญาตฯ สาขาอุดรธานี วันที่ 3 ธันวาคม 2565

ขอรับใบอนุญาตฯ สาขาขอนแก่น วันที่ 3 ธันวาคม 2565

ขอรับใบอนุญาตฯ วันที่ 4 ธันวาคม 2565 เรียนผ่านApplication Webex Meeting

ขอรับใบอนุญาตฯ วันที่ 7 ธันวาคม 2565 เรียนผ่านApplication Webex Meeting

ขอรับใบอนุญาตฯ วันที่ 19 ธันวาคม 2565 เรียนผ่านApplication Webex Meeting

ต่ออายุใบอนุญาตฯ ครั้งที่ 1 แบบออนไลน์ วันที่ 3 ธันวาคม 2565 เรียนผ่านApplication Webex Meeting

ต่ออายุใบอนุญาตฯ ครั้งที่ 1 แบบออนไลน์ วันที่ 8 ธันวาคม 2565 เรียนผ่านApplication Webex Meeting

ต่ออายุใบอนุญาตฯ ครั้งที่ 2 แบบออนไลน์ วันที่ 4 ธันวาคม 2565 เรียนผ่านApplication Webex Meeting

ต่ออายุใบอนุญาตฯ ครั้งที่ 2 แบบออนไลน์ วันที่ 9 ธันวาคม 2565 เรียนผ่านApplication Webex Meeting

ต่ออายุใบอนุญาตฯ ครั้งที่ 3 แบบออนไลน์ วันที่ 3 ธันวาคม 2565 เรียนผ่านApplication Webex Meeting

ต่ออายุใบอนุญาตฯ ครั้งที่ 3 แบบออนไลน์ วันที่ 6 ธันวาคม 2565 เรียนผ่านApplication Webex Meeting

ต่ออายุใบอนุญาตฯ ครั้งที่ 4 เป็นต้นไป แบบออนไลน์ วันที่ 2 ธันวาคม 2565 เรียนผ่านApplication Webex Meeting

ต่ออายุใบอนุญาตฯ ครั้งที่ 4 เป็นต้นไป แบบออนไลน์ วันที่ 6,7,8,9 ธันวาคม 2565 เรียนผ่านApplication Webex Meeting

ประกาศผลสอบ

หัวข้อเรื่อง
×

ฝากข้อความไว้ให้เราติดต่อกลับ