ประกันทรัพย์สิน

การประกันภัยรถยนต์


คุ้มครองทั้งรถ ทั้งคนขับ หมดกังวลทุกอุบัติเหตุ

คุ้มครองทั้งตัวคุณและตัวรถ จากความเสียหาย หรือสูญหายของตัวรถรวมถึงอุปกรณ์ใน รถที่เอาประกันภัย อันมีสาเหตุจากการชน การคว่ำ การตกคูคลอง รถหาย ไฟไหม้ รวมถึงความบาดเจ็บหรือเสียชีวิตต่อผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร หรือบุคคลภายนอก ตลอดจนความบาดเจ็บหรือเสียชีวิตต่อผู้ประสบภัยจากรถ (พ.ร.บ.) ตามกฎหมาย

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อบีแอลเอ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์