ประกันทรัพย์สิน

การประกันภัยความซื่อสัตย์


นายจ้างสบายใจทุกการว่าจ้างพนักงาน

ให้ความคุ้มครองความเสียหายของนายจ้าง อันเกิดจากความไม่ซื่อสัตย์ของลูกจ้าง ขณะปฏิบัติหน้าที่

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อบีแอลเอ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์