บีแอลเอ ตลอดชีพ 99/99

บีแอลเอ ตลอดชีพ 99/99
บีแอลเอ ตลอดชีพ 99/99
  • รับประกันภัยตั้งแต่อายุ 11-80 ปี
  • ระยะเวลาเอาประกันภัยและระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย ถึงอายุ 99 ปี
  • จำนวนเงินเอาประกันภัย 50,000 บาท
  • สัญญาประกันชีวิต บีแอลเอ ตลอดชีพ 99/99 จะต้องซื้อแนบกับสัญญาเพิ่มเติม บีแอลเอ เพรสทีจ เฮลธ์ และ บีแอลเอ เพรสทีจ เฮลธ์ (พิเศษ)

กรณีเสียชีวิต หรือมีชีวิตอยู่จนครบกำหนดสัญญา
รับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือเบี้ยประกันชีวิตที่ชำระแล้วสะสม แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อตัวแทนประกันชีวิต หรือที่ปรึกษาการเงินทั่วประเทศ

สนใจแบบประกัน กรุณากรอกข้อมูลสำหรับติดต่อกลับ